nieuws

Geen akkoord diertransporten

Home

Er is gisteravond geen akkoord bereikt over de maximale duur van diertransporten. Tijdens het overleg in Luxemburg bleven opvattingen tussen vooral Groot-Brittannië en Duitsland aan de ene kant en Frankrijk, Spanje en Griekenland aan de andere kant. Groot-Brittannië en Duitsland wilden de transporten niet langer dan achttien uur zouden duren, met een tussentijdse pauze van twee uur.

De drie andere landen wilden juist een verruiming van de rijtijden. De huidige regelingen voor diertransporten, met veel langere maximale vervoerstijden, blijven van kracht. Afhankelijk van de diersoort kunnen de maximale vervoerstijden oplopen tot vijftig uur.
Voor Nederland is het afketsen van het akkoord een teleurstelling, want het had er volgens minister Veerman alle schijn van dat EU-voorzitter Ierland mee wilde werken aan aanpassing van de huidige vervoersvoorwaarden voor varkens. Nederland is Europa’s grootste varkenstransporteur. Bij varkens zorgen onderbrekingen van het transport, al dan niet door pauzes, voor veel onrust bij de dieren.
De verwachting is dat een compromis over de diertransporten door dit resultaat nog enkele jaren op zich laat wachten.

Reageer op dit artikel