nieuws

VROM stimuleert Euro 4

Home

Het ministerie van VROM wil ondernemers die investeren in Euro 4 motoren een fiscaal voordeel geven. De bedrijven mogen van het ministerie een deel van de extra kosten in mindering brengen op de fiscale bedrijfswinst. Volgens TLN zou dat op een besparing van gemiddeld rond de 2300 euro kunnen uitkomen. “Neemt niet weg dat de extra kosten van Euro 4 ten opzichte van Euro 3 waarschijnlijk rond de 5000 euro zijn”, aldus I. Stomp van TLN.

Nog geen enkele vervoerder heeft op dit moment de beschikking over trucks met Euro 4 motoren. Vanaf 1 oktober 2005 zal deze norm verplicht zijn op nieuwe vrachtauto’s. Vanwege de meerkosten die Euro 4 met zich meebrengt verwacht TLN niet dat veel ondernemers snel zullen investeren in de nieuwe motoren. Ook is onbekend hoe groot het stimuleringsbudget in 2005 zal zijn. De aantallen aan te schaffen trucks met Euro 4 zijn dan naar verwachting veel groter.

Reageer op dit artikel