nieuws

Vos wil terminal bij Valburg

Home

Vos Logistics wil een overslag-terminal bouwen in Valburg. Van daaruit kan de logistiek dienstverlener vrachten op de trein zetten richting Italië.

Plannen voor een terminal in Valburg zijn omstreden. Eerdere grootschalige plannen voor een multimodaal transportcentrum (MTC), pal naast de Betuwelijn, werden uiteindelijk afgeblazen, mede door grote weerstand van milieugroeperingen. Het plan van Vos is aanmerkelijk kleinschaliger van aard. Partners hierin worden Rail Service Centre (RSC) en Hupac Intermodal.
Nu nog maakt Vos gebruik van haar vestiging in Ede om vrachten op de trein richting Italië te zetten, maar de vergunning voor die terminal loopt eind 2006 af. Daarom is Vos nu op zoek naar alternatieven.
Directeur Wim Vos was niet bereikbaar voor een nadere toelichting.

Reageer op dit artikel