nieuws

Transportbesparing 2004 van start

Home

Nieuwe ideeën voor Transportbesparing mogen sinds 27 januari worden ingediend. Passen ideeën waarmee transportkilometers kunnen worden bespaard binnen het project, dan maken de bedrijven kans op subsidie. Met die subsidie kunnen ze haalbaarheidsonder-zoeken of demonstratieprojecten opzetten. In totaal is 1,4 miljoen euro beschikbaar voor het project, dat aan het vijfde jaar is begonnen.

Aan de hand van die onderzoeken en projecten kan worden bekeken hoeveel transportkilometers kunnen worden bespaard door de onderneming in kwestie. Op pagina negen van LogistiekKrant nr. 2 (publicatiedatum 6 februari) publiceert LogistiekKrant een achtergrondverhaal over de ins en outs, de positieve en negatieve verhalen van Transportbesparing. Overigens loopt het project officieel tot 2006 en momenteel bekijkt de minister hoe hij het in de toekomst voort wil zetten. “De minister heeft ideeën voor een ondersteunend kader voor innovatieve logistieke ideeën, en daarmee trekt hij het breder dan het nu is”, aldus Marlies Heerema, projectleider van Transportbesparing.

Reageer op dit artikel