nieuws

1,4 miljoen euro subsidie voor transportbesparing

Home

Het ministerie van Verkeer & Waterstaat stelt voor volgend jaar via het subsidieprogramma Transportbesparing opnieuw 1,4 miljoen euro beschikbaar aan projecten die transport besparen. Vanaf begin volgend jaar kunnen bedrijven weer subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken, ideeën en demonstratieprojecten die transportkilometers besparen.

Aanvragen voor subsidies worden door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op effect, innovatie, slaagkans en toepasbaarheid. Begin volgend jaar wordt bekend wanneer de aanvraagperiode van start gaat en hoe de subsidie moet worden aangevraagd. Meer informatie over het programma en over eerdere projecten is te vinden op www.transportbesparing.nl. De uitvoering van het subsidieprogramma is in handen van Senter.
Voorbeeld van een recent project is een onderzoek naar mogelijke transportbesparingen in de keten van grondstof tot geïnstalleerd kantoormeubilair. Daartoe hebben vertegenwoordigers van projectinrichter Assenburg (producent/logistiek dienstverlener voor kantoorinrichter Samas Benelux), plaatproducent Trespa International en Rijvers (toeleverancier van bladen voor werkplekken/kasten) een intentieverklaring ondertekend met begeleiders en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Samen willen ze mogelijkheden vinden en uitwerken om met minder transport minimaal hetzelfde bedrijfsresultaat te behalen.
Nog voor eind 2003 willen de deelnemers de benodigde gegevens verzamelen om begin volgend jaar met een overzicht van mogelijkheden te komen. Concrete aanbevelingen aan de directies zullen voorjaar 2004 volgen.

Reageer op dit artikel