nieuws

Nedcon verwacht herstel in 2004

Home

Nedcon verwacht in 2004 weer winstgevend te zijn. De verwachtingen zijn gebaseerd op een lager kostenniveau, de huidige orderportefeuille, groei van de omzet in de VS en enkele veelbelovende projecten in Rusland en de Baltische staten.

De herstructurering van de productie- en verkooporganisatie verloopt geheel volgens plan. De voordelen hiervan en van de reeds in april doorgevoerde reorganisatie (ruim 5 miljoen euro) zullen volgens de Nedcon-directie vooral in 2004 aan het resultaat bijdragen. Het operationele resultaat in het derde kwartaal van 2003 is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het eerste halfjaar 2003. Het nettoresultaat over 2003 zal – in lijn met de eerdere uitspraken – uitkomen op een verlies van circa 8 miljoen euro (eerste halfjaar: 4 miljoen), mede als gevolg van bijzondere kosten en reorganisatielasten. In de markt van de complexe systemen zijn volgens Nedcon duidelijke tekenen van herstel waar te nemen, met name in Noord-Amerika. Hier worden – passend in de strategie om de productiekosten meer variabel te maken – in toenemende mate productieactiviteiten uitbesteed. Nedcon is een joint-venture aangegaan in de regio Moskou, waarvan de verkooporganisatie, de eerste projecten in deze regio en de Baltische staten heeft gerealiseerd. De inrichting van de productiefaciliteit zal medio 2004 gereed zijn.

Reageer op dit artikel