nieuws

Havenschap Moerdijk kan uit rode cijfers blijven

Home

Als bezuinigd wordt op wegenonderhoud en rioleringen en als onder meer het rioolrecht wordt verhoogd, kan de haven van Moerdijk de komende jaren uit de rode cijfers blijven. Dat constateert de onderzoekscommissie Korsten & Versteden, die door het Havenschap Moerdijk in april dit jaar is ingesteld.

Uit onderzoek is gebleken dat de zogenaamde ‘natte’ beheerskosten worden gedekt door de havengelden. De haven van Moerdijk lijdt echter verlies op het ‘droge’ beheer: wegenonderhoud en zaken zoals rioleringen. De kosten hiervoor worden niet gedekt door de opbrengsten en zijn de oorzaak van de verliezen die het Havenschap de komende jaren dreigt te maken.
De onderzoekers prof.dr. Korsten en drs. Versteden denken dat de financiële situatie nog is bij te sturen. Op de kosten van wegenonderhoud kan eenvoudig worden bezuinigd, aangezien het onderhoudsniveau hoger ligt dan bij andere bedrijventerreinen. Daarnaast kan het rioolrecht worden verhoogd. Ook vind de tweehoofdige onderzoekscommissie dat de gemeente Moerdijk haar onderhoudsbijdrage van 130.000 euro per jaar stapsgewijs moet verhogen.
Korsten en Versteden zijn indertijd aangesteld om enkele geschilpunten tussen de deelnemende partijen in het Havenschap Moerdijk – de gemeenten Moerdijk, Breda en Drimmelen en de provincie Noord-Brabant – op te lossen. De heren adviseren een ‘verzakelijking’ van het Havenschap door het besturingsmodel van de huidige gemeenschappelijke regeling aan te passen. Het advies luidt om een strategische alliantie van Moerdijk, Breda en Noord-Brabant op te zetten. Drimmelen hoeft daarin niet deel te nemen, omdat dat deelname van deze gemeente weinig meerwaarde oplevert.

Reageer op dit artikel