nieuws

Nieuwe tool Baan voor informatie-analyse

Home

Baan heeft op CeBIT, Europa’s grootste IT-beurs, een nieuw instrument voor het analyseren van bedrijfsgegevens gepresenteerd. Hiermee kunnen gebruikers periodiek en op gestructureerde wijze hun relevante informatie analyseren en zodoende de oorzaken van een bepaald operationeel probleem opsporen.

De iBaan Diagnostics Analyzer ondersteunt managers bij het nemen van beslissingen door aan te geven op welke gebieden prestaties kunnen worden verbeterd. De nieuwe tool maakt gebruik van voorgedefinieerde zoekmodellen die een afspiegeling vormen van de bedrijfsprocessen die een rol kunnen spelen bij een bepaald operationeel probleem. Via een zoekmodel kan de gebruiker een gewogen lijst met relevante conclusies opstellen, die rechtstreeks kunnen bijdragen aan het besluitvormingsproces om het probleem op te lossen.
Baan heeft op de CeBIT nog meer aankondigingen gedaan. Er komt bijvoorbeeld ook een nieuwe versie van iBaan Decision Manager. Versie 2.2 biedt een krachtige infrastructuur waarmee complexe transactie-gegevens uit verschillende bronnen vertaald kunnen worden naar consistente, gebruiksvriendelijke bedrijfsinformatie.
Zowel iBaan Diagnostics Analyzer en iBaan Decision Manager zijn onderdelen van ‘Measure Up’, een initiatief van Baan waarmee bedrijven in de discrete productie hun bedrijfsprocessen beter kunnen meten, bewaken, analyseren en beheersen.

Meer info: www.baan.com

Reageer op dit artikel