nieuws

Aanleg Betuwelijn gaat door

Home

De aanleg van de Betuwelijn wordt voortgezet. Tijdens de bespreking van de recente forse budgetoverschrijdingen in de Tweede Kamer, haalde een voorstel van SP, GroenLinks, D66 en SGP tot uitstel of stopzetting van de aanleg, het niet.

De Tweede Kamer sprak gisteren over de Betuwelijn nadat bekend werd dat er jaarlijks zo’n 15 tot 25 miljoen euro aan kosten bijmoet voor onderhoud. Bovendien is becijferd dat de lijn de eerste 10 tot 20 jaar verliesgevend zal zijn.
Een brede kamermeerderheid vindt dat het bedrijfsleven voor de kosten van het beheer van de lijn moet opdraaien. Minister De Boer van V&W had liever gezien dat het tekort wordt gedekt uit belastingopbrengsten. Hij vreest dat de animo van bedrijven om gebruik te maken van de lijn, zal afnemen. Verder besloot de Kamer eerst de resultaten van een onderzoek van de Rekenkamer (in juni) af te wachten, op pas daarna eventueel zelf een onderzoek te starten.
De EVO is blij dat de aanleg doorgaat, maar is het niet eens dat het bedrijfsleven voor de extra kosten moet opdraaien. “De aanleg is primair een verantwoordelijkheid van de overheid. Door het gebruik van de lijn duurder te maken, kiezen minder bedrijven voor spoorvervoer en verslechter je het rendement van de lijn.”
De organisatie van verladers en vervoerders pleit voor een voorlichtingscentrum. Via dit ene loket kan dan centraal in kaart gebracht worden welke bedrijven gebruik willen gaan maken van de Betuwelijn.

Reageer op dit artikel