nieuws

Snel goederenvervoer over spoor van Rotterdam naar Milaan

Home

De spoorverbinding Rotterdam-Milaan wordt beter benut. Demissionair minister De Boer van Verkeer en Waterstaat heeft hierover afspraken gemaakt met zijn collega-ministers van Duitsland, Italië en Zwitserland. De ministers tekenden in het Zwitserse Lugano een Memorandum van Overeenstemming (MvO) met maatregelen ter verbetering van het railgoederenvervoer van Nederland naar Italië via het Ruhrgebied en Zwitserland.

Het gaat met name om een verbetering van de randvoorwaarden voor het spoorgebruik via harmonisering van regelingen en techniek. Een voorbeeld is de vereenvoudiging van de afhandeling van de tolbetaling. Ook wordt gewerkt aan een standaard Europese erkenning voor de vakbekwaamheid en rijvaardigheid van machinisten, zodat zij zonder onnodig oponthoud de grens kunnen passeren. Daarnaast moet een verbeterde communicatie tussen inframanagers en vervoerders/verladers over de positie van de lading tijdens het transport het goederenvervoer over het Europese spoor een impuls geven.

Voor Nederland zijn de afspraken met name van belang voor een effectief internationaal gebruik van de Betuweroute. Het merendeel van de maatregelen moet in 2003 zijn gerealiseerd.

Reageer op dit artikel