nieuws

Verlenging ecopunten in Europese Raad onzeker

Home

De Oostenrijkste kanselier W. Schüssel is er bij de Top van Kopenhagen niet in geslaagd een verlenging af te dwingen van het systeem van ecopunten. Daarmee blijft onzeker of het ecopuntensysteem ter beperking van het aantal ritten voor zware vachtwagens door Oostenrijk na 2003 blijft voortbestaan. Het kan zijn dat deze kwestie op de lange baan wordt geschoven.

Op het eerste gezicht kreeg de kanselier zijn zin. Volgens paragraaf 35 van de slotverklaring van Kopenhagen moeten de ministers van Verkeer “voor het einde van dit jaar een verordening aannemen” over de ecopunten. Maar noch het Deense EU-voorzitterschap, noch Europees vervoerscommissaris L. de Palacio staken gisteren ook maar een hand uit om de Europese Transportraad daartoe bijeen te roepen.

Reageer op dit artikel