nieuws

Tweede Kamer komt op voor zelfstandigen

Home

Op initiatief van Tweede Kamerlid Hofstra (VVD) vond donderdag spoedoverleg plaats met minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de zelfstandigenproblematiek. Transport en Logistiek Nederland heeft eerder samen met andere organisaties bij de Tweede Kamer aangedrongen op overleg. De huidige regelgeving rondom de zelfstandigheid van ondernemers zonder personeel sluit niet aan op de praktijk.

Ondanks een zelfstandigheidsverklaring van de belastingdienst kunnen zelfstandigen door het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) nog steeds worden aangemerkt als werknemers. De problematiek raakt ook de opdrachtgevers omdat zij geconfronteerd kunnen worden met naheffingen van premies werknemersverzekeringen wanneer het UWV achteraf heeft geoordeeld dat er sprake is van een dienstverband.

De Kamerleden gaven tijdens het overleg aan geërgerd te zijn door het optreden van de Minister. De Minister had beloofd duidelijkheid te creëren maar is zijn toezegging niet nagekomen. Een recent gepubliceerd besluit geeft nog steeds onduidelijkheid. Ook drong de kamer er op aan op korte termijn een oplossing te vinden. De minister antwoordde het besluit niet zomaar op te kunnen schorten, maar wel snel in overleg te willen treden over verbeteringen in de regelgeving. Op korte termijn zal hij daarover met het UWV, Belastingdienst en betrokken maatschappelijke organisaties praten.

Een brede coalitie van organisaties van zelfstandigen en opdrachtgevers had de minister al eerder opgeroepen het besluit van het UWV en de Belastingdienst in te trekken en gezamenlijk met betrokkenen de problematiek van zelfstandigen en hun opdrachtgevers op te lossen. Deze brede coalitie bestaat uit Platform Zelfstandige Ondernemers, VNO-NCW, FNV, Zelfstandige Bondgenoten, EVO, Transport en Logistiek Nederland, Verenigde Eigen Rijders Nederland en KNV.

Reageer op dit artikel