nieuws

Knelpunten aanpakken met spoedwet

Home

De in juli en oktober geopende spitsstroken op de A2 bij het knooppunt Everdingen hebben een positief effect op de doorstroming van het verkeer. De files zijn nagenoeg verdwenen of flink korter geworden. Met de spoedwet wegverbreding die maandag in de Tweede Kamer wordt behandeld, wil het kabinet ook andere knelpunten op de weg versneld aanpakken.

Dankzij de spitsstrook op de A2 tussen Everdingen en Leerdam is de file korter geworden, maar heeft deze zich naar het zuiden verplaatst. Op de A27 die bij Everdingen op de A2 aansluit, is de file vrijwel helemaal verdwenen. Op de andere baan is de file tussen Leerdam en Everdingen gehalveerd. De reistijd op het traject Deil-Everdingen is hierdoor met een kwartier afgenomen.

Met de spoedwet wegverbreding kan de aanleg van spitsstroken versneld worden uitgevoerd. In de wet kiest het kabinet voor de aanpak van een aantal stedelijke ringwegen en knelpunten die in de file top-50 staan, omdat daarmee de doorstroming in het hele land het meest verbetert. De projecten moeten wel betaalbaar en snel uitvoerbaar zijn.

Bij het versneld aanpakken van knelpunten gaat het vooral om het aanbrengen van meer rijstroken op een bestaande rijksweg of het tijdelijk omzetten van vluchtstroken tot extra rijstroken tijdens de spits. De komende vier jaar is 380 miljoen gulden beschikbaar om 150 kilometer van deze spits- en bufferstroken aan te leggen. De verwachting is dat de files fors zullen verminderen en het aantal kop-staartbotsingen zal afnemen. Dat laatste komt omdat tegelijk met de openstelling van de spitsstrook de maximumsnelheid wordt verlaagd.

Door de spoedwet worden besluitvormingsprocedures vereenvoudigd of ingekort. Gemeenten en omwonenden kunnen echter gewoon in beroep gaan bij de Raad van State tegen een besluit.

Reageer op dit artikel