nieuws

Convenant Verpakkingen III gaat verder

Home

In Den Haag is het Deelconvenant Kunststof getekend van het Convenant Verpakkingen III. Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen, Vereniging van Kunststof Recyclers en staatssecretaris Van Geel willen dat de recycling van kunststof verpakkingen stijgt tot 27 of zelfs 30%. In 2001 was dit 24%. Als dit wordt gehaald wordt 80% van de kunststofverpakkingen bij bedrijven hergebruikt. Bedrijven moeten zich nu aansluiten bij VMK om deel te nemen.

De VMK wil naast recycling het nuttig gebruiken van vervuilde of vermengde kunststofverpakkingen uit huishoudens stimuleren. De taakstelling uit het Convenant Verpakkingen III om dit met 15% te doen is in 2001 al bereikt. Verdere stijging wordt het nieuwe doel.

De aanpak van zwerfvuil maakt ook deel uit van het Convenant Verpakkingen III. VMK ondersteunt op verschillende manieren Nederland Schoon.

Een doorn in het oog waren de bedrijven die meeliften op de prestaties van de VMK zonder zich hierbij aan te sluiten. Met het nieuwe deelconvenant is dat niet meer mogelijk: deelname aan het Convenant Verpakkingen III is alleen mogelijk als het bedrijf zich heeft aangesloten bij de Vereniging Milieubeheer Kunststoffen.

Reageer op dit artikel