blog

West-Brabant en Venlo: dragers van het logistieke hotspot-succes

Home

West-Brabant en Venlo: dragers van het logistieke hotspot-succes
Logistieke kaart 2012

De negende editie van de logistieke hotspot van het jaar verkiezing is een prooi geworden voor de regio West-Brabant. Het is voor de derde keer sinds de start van de verkiezing in 2004 dat deze Brabantse regio aan de haal gaat met de felbegeerde nummer 1 positie. Dit keer met een aanzienlijke voorsprong.

Het is inmiddels vaste prik dat de strijd om de titel van belangrijkste logistieke hotspot van Nederland gaat tussen West-Brabant en de regio Venlo-Venray. De afgelopen jaren was het regelmatig stuivertje wisselen tussen de twee kemphanen en waren de punten verschillen miniem te noemen. Dit jaar echter bleek bij het opmaken van de balans dat West-Brabant een aanzienlijke voorsprong had op Venlo-Venray.

Loftrompet voor West-Brabant

Het twintigkoppige panel dat aan de basis staat van de logistieke hotspotranking van dit jaar prijst West-Brabant vooral op de criteria aanwezigheid infrastructuur en de medewerking die de lokale overheden en gemeentes verlenen bij het vestigen en aantrekken van nieuwe logistieke bedrijvigheid. Venlo-Venray heeft flink het nakijken bij voornoemde criteria.

Ambassadeurs van Topsector Logistiek

Laat onverlet dat ook de komende jaren de strijd om de hotspot nummer 1 positie op de Logistieke Kaart van Nederland een aangelegenheid zal blijven tussen West-Brabant en Venlo-Venray. Is dat saai? Nee, absoluut niet omdat beide heel goed het belang hebben ingezien van de logistieke hotspotverkiezing en dus ook continu bezig zijn met het promoten van de logistieke mogelijkheden en kansen voor bedrijven in zowel binnen- als buitenland. Je kunt dus met recht vaststellen dat beide regio’s zich, in de achtertuin van mainport Rotterdam, profileren als ware ambassadeurs van de Topsector Logistiek.

Inzetten op samenwerking

Positief effect is dat lokale bestuurders in andere regio’s van ons land, geïnspireerd door het succes van West-Brabant en Venlo, flink aan de weg timmeren om ook een hoge(re) positie te bemachtigen op de logistieke hotspotladder. Een goede keuze daarbij is dat gemeentes onder impuls vaak van regionale ontwikkelingsmaatschappijen er nadrukkelijk voor kiezen om nauw met elkaar samen te werken om logistieke sector tot verdere wasdom te brengen.

Logistieke hotspots met ambities

Mooie, maar slechts een kleine greep uit recente hotspotontwikkelingen zijn: Meppel-Coevorden die onder impuls van het bedrijfsleven in deze regio nauw samenwerken in het Dryport-project. Iets zuidelijker hebben Zwolle-Meppel-Kampen er ook voor gekozen om nauwer samen te werken met als doel zich nadrukkelijker te profileren als het logistieke knooppunt van Nederland. In stadsregio Arnhem-Nijmegen zit men eveneens niet stil en roepen de lokale en provinciale bestuurders om het hardst dat deze regio zich moet ontwikkelen van een ‘white spot tot een logistieke hotspot’.

Samenwerking binnen GOLD-convenant

Venlo en West-Brabant schromen in dat kader niet om hun steentje bij te dragen om de onderlinge samenwerking tussen de regionale logistieke hotspots te stimuleren. Zo neemt Venlo-Venray het voortouw in het onlangs gesloten GOLD (Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe)-convenant. In dit convenant is afgesproken dat de logistieke achterlandregio’s Dryport Emmen-Coevorden, Knooppunt Zwolle-Kampen-Meppel, Regio Twente, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Venlo-Venray en Sittard-Geleen nauwer gaan samenwerken.

Ook willen de ‘GOLD-regio’s’ meer invloed krijgen bij nationale logistieke overleggen, waarbij de Venlose wethouder van economische zaken Stephan Satijn (ex-NDL) bij uitstek geschikt is om de belangen van deze regio’s moet verdedigen in Den Haag.

Eén hotspotregio: Zuid-West Nederland

West-Brabant wil op zijn beurt nog meer profiteren van zijn gunstige ligging tussen Rotterdam en Antwerpen door op allerlei niveaus nauwer samen te werken met buurman Zeeland. Als deze samenwerking echt vaste vorm gaat krijgen dan zal dat er op termijn toe leiden dat we logistieke hotspot West-Brabant moet inwisselen voor een nog omvangrijkere regio: Zuid-West Nederland.

Reageer op dit artikel