blog

Wat wil de Logistiek nu echt van het Kabinet?

Home

Wat wil de Logistiek nu echt van het Kabinet?

Half augustus werd door het Strategisch Platform Logistiek een brief naar de informateur gestuurd waarin werd bepleit dat het nieuwe kabinet veel moet investeren in de infrastructuur van (water)wegen en spoor. Een goed initiatief? Of een gemiste kans?

Een bekende reflex bij belangenorganisaties is de nieuwe regering op te roepen de eigen branche niet alleen te ontzien bij bezuinigingen maar er juist in te investeren. In de bijbehorende motivatie staat steevast het grote belang van de sector voor de economie. Mooie beloften over duurzaamheid en innovatie mogen natuurlijk ook niet ontbreken. En om het af te maken wordt het hele pakket overgoten met een allesomvattende modieuze kreet.

 

De logistieke sector is geen uitzondering. De kreet waarmee het Strategisch Platform Logistiek, waarin een indrukwekkende groep van organisaties en de kopstukken van onze sector zitten, kwam was “Synchromodaal vervoer”. Klinkt goed. Daar kan je niet tegen zijn. Maar, zo moeten we ons afvragen, is dit nu echt waar de Logistiek iets mee op schiet? Hieronder een paar kanttekeningen.

 

  1. Lobbyen is als adverteren.
    Een van de prettige dingen van het plaatsen van advertenties is dat collega’s, relaties, familie en vrienden die de advertenties zien daar vaak positief op reageren: “wat leuk om te zien”! Helaas leidt adverteren niet altijd tot nieuwe klanten; die merken de advertentie in al het reclamegeweld nauwelijks op. Met een lobby is het ongeveer hetzelfde: de eigen achterban is heel tevreden: “zo is het maar net”! Maar of de ontvangers van deze tamelijk obligate brief er echt van onder de indruk zijn is maar zeer de vraag.
  2. Wat is Logistiek?

    De brief gaat eigenlijk over Transport. Daar is helemaal niets mis mee; heel belangrijk. Maar Logistiek is veel meer dan Transport. Onze mooie sector kan zo veel meer, en gaat over zo veel andere dingen. Logistiek gaat over waarde toevoegen. Logistiek gaat over hoe processen moeten worden ingericht. En, zoals de onvergetelijke Jo van Nunen vaak zei: “Logistiek is de kunst van slim organiseren”. De lobbybrief gaat aan al die aspecten van Logistiek voorbij en bevestigd daardoor de traditionele kijk op Logistiek.
  3. Wat willen wij van de Overheid?

    Natuurlijk, een goede infrastructuur is belangrijk. Maar we willen ook slim organiseren. Dus willen we kennisontwikkeling en kennisdelen. Waarom vragen we de overheid dan niet meer te investeren in onderwijs en onderzoek in onze sector? We willen procedures optimaal inrichten. Waarom vragen we dan niet om een vereenvoudiging van regelgeving en een vermindering van bureaucratie? We willen waarde toevoegen. Waarom vragen we dan niet om meer kansen voor ondernemers en een gunstig vestigingsklimaat?
  4. (4) Practise what you preach. Laten we de relatie tussen de Overheid en de Logistiek eens proberen te zien als een leverancier-afnemer situatie. De theorie zegt dat we moeten zoeken naar een win-win situatie. Als je echt de aandacht wil van de topbestuurders dan zal je hun strategische doelen moeten kunnen helpen verwezenlijken. Een belangrijke vraag is dus: wat wil de overheid van ons? Als we proberen langs deze lijnen te denken en aantonen dat we meer opbrengen dan dat we kosten, dan ziet de lobbybrief er al heel anders uit en zal het kabinet graag luisteren.

 

Innovatie is het toverwoord van dit decennium. Jammer dat onze lobby wel een innovatief concept naar voren schuift maar onze sector niet innoverend heeft weten neer te zetten.

 

Reageer op dit artikel