blog

Logistiek onderwijs bruist!

Home

“Het Topinstituut Logistiek heeft een werkgroep Human Capital. Met vertakkingen naar WO, hbo en mbo, met het doel om te inventariseren wat het Topinstituut kan betekenen voor onderwijs en onderzoek.

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 23 oktober 2009.


Maar ook omgekeerd: welke bijdrage kunnen onderwijsinstellingen leveren aan de drie innovatiethema’s van het Topinstituut?

Als voorzitter van de hbo-groep geven de vele bruisende initiatieven mij het vertrouwen dat we op de goede weg zitten. Zonder volledig te kunnen en te willen zijn, noem ik de volgende activiteiten die voeding geven aan mijn vertrouwen:

  • Het Landelijk Platform Logistiek is, onder leiding van voorzitter Nanda Piersma, hard bezig om de competenties en eindtermen van Logistiek & Economie( LE) en Logistiek & Technische Vervoerskunde (LTV) te positioneren in het kader van de internationale Bachelor of Business Administration respectievelijk Bachelor of Engineering – opleidingen.
  • Het Kennisaccoord geeft goede richting aan het verankeren van het onderzoek door de lectoren in de behoeften van het bedrijfsleven en in de onderwijsprogramma’s van de hogescholen.
  • Met beroepsverenigingen als VLM en EVO is overleg over de na- en bijscholing van afgestudeerde hbo-ers. De gedachten rond Register Logisticus komen hierbij weer ter tafel. Maar ook de positionering van de ESlog en EMlog titels.
  • Hogescholen hebben een competentieprofiel opgesteld van de hbo-docent logistiek. Bijscholing en docentstages zijn onderwerpen van gesprek.

Uit deze bloemlezing van activiteiten blijkt dat er veel inspanningen worden gepleegd om het hbo-onderwijs in logistiek & SCM op te stuwen tot een voor-aanstaande Europese positie.

Over genoemde – en vele andere zaken – heeft onze werkgroep dan ook voorstellen ingediend bestuur van het Topinstituut Logistiek.

 

Reageer op dit artikel