blog

“Haastige spoed is …”

Home

Ondanks de huidige crisis stond ik zojuist toch weer in een aardige file op de terugreis van een bijeenkomst van het Platform Agrologistiek. Dat we met zijn allen teveel kilometers afleggen, was me wederom duidelijk.

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 22 mei 2009.


In de bijeenkomst hebben we gesproken over het stimuleren van logistieke innovaties in de agrifood keten. Kunnen we door clusteren, verbinden en regisseren van bedrijfsactiviteiten efficiency voordelen bereiken en tevens het aantal transportkilometers reduceren (en dus de duurzaamheid vergroten)? Prachtige voorbeelden passeerden de revue. Eén van de initiatieven die werd gepresenteerd betrof een leuke toepassing van Vendor Managed Inventory in de mengvoederindustrie.

Momenteel is het zo dat boeren zelf aangeven wanneer ze weer mengvoer nodig hebben – en meestal is dat binnen een dag omdat de bodem van de silo in zicht komt. Het gevolg hiervan is dat de (productie- en) transportplanning noodgedwongen aangestuurd wordt op spoedorders. Het gevolg is ook bekend; op het moment dat de transporteur naar een adres 80 km verderop rijdt, belt net de buurman dat hij ook voer nodig heeft. Daar mag hij morgen dan weer heen rijden. Gesproken over suboptimale oplossingen! Een enthousiaste ondernemer heeft nu een apparaat ontwikkeld waarmee continu de vullingsgraad van de silo kan worden bepaald en via een internettoepassing kan worden doorgegeven aan de leverancier. Deze kan vervolgens pro-actief handelen en via optimalisatiemodellen een optimaal productie- en transportplan organiseren. Als je bedenkt dat er ongeveer 200.000 silos in Nederland staan, resulteert dit in een gigantische potentiele besparing aan transportkilometers (minimaal 10%).

Echter, dan moet de hele sector in beweging komen en samen deze innovatie oppakken. Uiteindelijk leidt dit tot lagere ketenkosten, minder files en … minder ‘haastige spoed’.

Reageer op dit artikel