blog

Duurzaamheid en crisis!

Home

Door goed inzicht te krijgen in de energiehuishouding van de bedrijfsactiviteiten open je tal van mogelijkheden om kosten te besparen en om klaar te zijn voor een veranderende nieuwe economie.

In deze tijden van crisis worden er nogal wat projecten afgeblazen of uitgesteld. Ook in het kader van duurzaamheid zijn een aantal projecten, zoals bijvoorbeeld een windmolenpark op de Noordzee tijdelijk stil gezet. Niet geheel onlogisch als je bedenkt, dat de prijs voor fossiele brandstof momenteel zo laag is.
 

Toch las ik in Trouw, dat er een paar grote duurzame projecten juist nu worden opgestart, onder anderen in Limburg en Noord Brabant, toch investeringen in duurzaamheid van enkele honderden miljoenen.
 

Zeker is, dat in de nieuwe economie duurzaamheid een voorname plaats zal innemen, niet alleen als het gaat om gebouwen, maar ook als het gaat om bedrijfsactiviteiten in die gebouwen. Alle schakels in de voortbrengingsketen zullen er mee te maken krijgen.

Energie, nu nog vaak slechts 1% van de kostprijs (uitgezonderd de energie-intensieve bedrijfstakken) zal binnen 5 tot 10 jaar mogelijk groeien naar eenzelfde % als de logistieke kosten (gemiddeld zo’n 7% van de kostprijs). Omdat in diezelfde logistiek ook de energiekosten belangrijker worden zal ook dit percentage hoger worden. Tijd dus om eens goed na te denken hoe hiermee om te gaan, juist nu.
 

Door goed inzicht te krijgen in de energiehuishouding van de bedrijfsactiviteiten open je tal van mogelijkheden om kosten te besparen en om klaar te zijn voor een veranderende nieuwe economie. Ik ben ervan overtuigd, dat die bedrijven, die tijdig investeren in duurzaamheid zullen overleven en nu al een voorsprong op hun concurrenten nemen, die straks niet meer in te halen is.
 

Immers minder energie, betekend minder kosten, kan leiden tot efficiëntere bedrijfsprocessen enzovoort. Neem nu de kans waar om dit te realiseren, straks is het te laat. Doet u mee of laat u zich leiden door de huidige ellende, waarmee u dan tenonder gaat?

 

Reageer op dit artikel