blog

Zonder vrouwen geen duurzame logistiek

Home

Zonder vrouwen geen duurzame logistiek
vrouwen in de logistiek

Vrouwen denken anders, kunnen logistieke details vergeten en contact leggen met andere disciplines. Om Duurzame logistiek succesvol in het bedrijfsleven in te voeren moeten meer vrouwen voor logistiek kiezen.

 Van tijd tot tijd leg ik studenten een stelling voor waarna ze moeten kiezen om voor of tegen de stelling te zijn. Hierna volgt altijd een zeer interessante discussie. Zo zijn er stellingen geweest als "Verladers zorgen voor te lage marge bij vervoerders".

 

Dit keer was het "met meer vrouwen in de logistiek zou het vak door niet logistici serieuzer worden genomen".  Mijn verbazing was groot toen de hele groep het in 1 keer met de stelling eens was. De keuze was door ieder afzonderlijk serieus onderbouwd. Geen discussie dus en de klas bestond niet uitsluitend uit vrouwen! Ook is er serieus gesproken en dus geen persoonlijke voorkeuren maar inhoudelijke argumenten.

 

Een wereld van mannen en auto’s

Als ik op de tennisclub of op verjaardagen zeg dat ik in de logistiek zit begint men vaak te praten over vrachtauto’s.  Logistiek is een wereld van mannen en auto’s. Dat het pilsje in die kantine niet alleen is te danken aan de auto die het heeft gebracht, maar ook aan de planning en dat de kosten zo laag kunnen blijven door goede organisatie van de stromen weten wij wel maar hullie niet.

 

Imago Logistiek

Recent is een campagne gestart om het imago van logistiek te verbeteren. Dat is een goede zaak, maar waarom ? Natuurlijk maakt het mijn verjaardagen een stuk prettiger, maar ook de voorsprong die wij ooit hadden in Nederland willen we terug krijgen.

 

Vanuit Duurzame Logistiek is het zo mogelijk nog belangrijker. Veranderingen die wij zien kunnen pas worden ingevoerd als andere afdelingen meewerken. Daarbij is een goed beeld over de bijdragen die logistiek kan leveren van groot belang. Interdisciplinair samenwerken vraagt inlevingsgevoel en daar komt dus de vrouw in de logistiek om de hoek kijken.

 

De vrouw in de logistiek

Gelukkig zijn er steeds meer vrouwen in de logistiek. Vrouwen denken anders, kunnen logistieke details te vergeten en contact te leggen met andere disciplines, zijn beter in staat om zich te verplaatsen in de ander en hebben meer gevoel van dat wat de andere partij beweegt. Mannen doén en zijn minder geïnteresseerd in de ander "dat is zijn probleem". 

 

Toen ik 5 jaar geleden samen met de EVO een stelling voorlegde aan hun leden die luidde "Logistiek managers zijn super trouble shooters" was een grote meerderheid het daarmee eens en men vond het leuk ook.

 

Om Duurzame logistiek succesvol in het bedrijfsleven in te voeren moeten meer vrouwen voor logistiek kiezen.

 

Reageer op dit artikel