blog

Predict and prepare: de nieuwe buzz in supply chain management

Home

Predict and Prepare (P&P) is de nieuwe buzz in planning en besturing van complexe supply chains. De geleerde les van just-in-time en sense and respond (S&R) was dat je kunt plannen tot je een ons weegt, maar als de capaciteiten in de supply chain gewoonweg niet voldoende zijn, je toch niet tijdig kunt leveren.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 december 2008.

Het gaat er dus om vooraf enige tijd na te denken over robuuste scenario’s en alternatieven als er iets onverwachts gebeurt.

 

Het is zinvol kritieke capaciteiten in de supply chain te onderkennen en je daarop voor te bereiden. De 5 P’s van iedere logisticus zijn immers: perfect preparation prevents poor performance.

Sense and respond kijkt vooral naar de huidige, actuele stand van zaken in de supply chain en reageert vervolgens. Predict en Prepare gaat een stap verder door vooraf de beste, alternatieve, contingency plannen voor de supply chain uit te werken.

Je kunt sneller en beter beslissen als de situatie echt verandert. Daarmee legt P&P de basis voor S&R, door vooraf, wanneer er nog voldoende opties zijn, na te denken wat de beste response is.

P&P bundelt concepten uit diverse wetenschappelijke domeinen; operations research, logistieke simulatie, risicomanagement, intelligente agenten, poortwachters die alle signalen uit de supply chain beoordelen en proces mining.

Professor Kumara van Pennsylvania State University sprak tijdens een symposium over de toepassing van P&P voor de logistiek bij defensieoperaties en rampen. Robuustheid, zekerheid en snelheid van informatie zijn juist daar van het grootste belang.

Reageer op dit artikel