blog

De grote boze vrachtwagen

Home

Zoals gebruikelijk schiet iedereen weer vol in de kramp als de combinatie milieu en vrachtwagen ter discussie komt. De reacties op het rapport van CE Delft vorige week bevestigen ieder denkbaar stereotype. Dat begint natuurlijk met de milieuclub, die opdracht gaf tot het onderzoek.

 "Eindelijk de schokkende waarheid achter de vervuilende vrachtwagen. Truckers hebben vrij baan om allerlei ellende uit te storten over miljoenen onschuldige burgers."

 

Vervolgens rollen daar de brancheorganisaties op dezelfde subtiele manier over heen. "Dit is waterverf, onterecht spookbeeld, naar het ronde archief ermee, we betalen al genoeg." Veel meer aanmoediging hebben sommige truckers niet nodig om de ‘linksmens’ en ‘milieurakker’ op diverse internetfora dood en verderf toe te wensen. Poten af van onze vrachtwagen. Want zonder transport geen bevoorrading van winkels. Zijn die onderzoekers dan zo stom dat ze dit niet begrijpen?

 

De transportwereld probeert de opgelaaide discussie in de kiem te smoren. Maar als logistiek manager koop je daar niet zoveel voor. Milieu is toch een ‘omgevingsfactor’ waar je rekening mee zal moeten houden. Je probeert de lobbyende toonzetting van je af te schudden en te ontdekken wat waarheid is. Die waarheid is niet zo moeilijk. Ja, de vrachtwagen vervuilt, veroorzaakt ongelukken, lawaai, congestie en daarmee maatschappelijke kosten. Hoeveel dat is, ligt er maar aan welke toerekening je hanteert. Of de sector en zijn klanten zelf hiervoor moet opdraaien en voor welk deel, is een politieke beslissing. Daar kiezen we regelmatig volksvertegenwoordigers voor. En verder is er geen alternatief voor het wegvervoer en dus geen simpele oplossing. Ook dat is waarheid. Maar aan een oplossing zou je wel aan kunnen werken, mits je bereid bent om genuanceerd naar de problematiek te kijken in plaats van je in te graven in een onhoudbare stellingname. Uiteindelijk levert dat wel winst op voor milieu, samenleving, transportsector en de inmiddels aan linker- en rechteroor doof getoeterde logistiek manager. Want aan hem de taak om te beslissen of en hoeveel er over de weg vervoerd gaat worden.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel