blog

File-infarct schaadt logistiek

Home

Nederland leeft van de logistiek. Nederland is het achtste handelsland van de wereld en de logistieke werkgelegenheid vormt 25 tot 30 procent van de totale werkgelegenheid in de Nederlandse handelssector (bron NDL/HIDC).

We kunnen dus met recht zeggen dat de logistieke sector belangrijk is voor het welvaren van de Nederlandse economie. De centrale ligging van Nederland, het goede opleidingsniveau van haar workforce en de bereikbaarheid van de economische centra spelen een belangrijke rol in het behouden en verder versterken van de Nederlandse logistieke sector. En aan dat laatste schort het in toenemende mate.

Het nationale file-infarct waar Nederland aan leidt, is niet alleen ‘vervelend’ voor iedereen die steeds langer over zijn woon-werkverkeer doet, maar wordt met name schadelijk voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Steeds vaker worden afwegingen door internationale multinationals, of zij hun logistieke operaties in Nederland wel of niet gaan vestigen, beïnvloedt door het feit dat de bereikbaarheid van Nederland zienderogen achteruit loopt.

Er moet snel actie worden ondernomen voordat ons – ‘file-infarct’ over gaat in een ‘logistiek-infarct’, met grote schade aan de internationale Nederlandse logistieke positie als gevolg. Daarvoor zijn investeringen nodig in infrastructuur (water, rail en weg), het versneld invoeren van congestie vermijdende maatregelen (zoals kilometerbeprijzing) en intelligente systemen die de capaciteit van de infrastructuur optimaal benutten.

Het begint bij het feit dat de regering dit als topprioriteit op haar agenda zet, met zowel de belangen van forenzende particulier als ook de Nederlandse logistieke sector op het voorhoofd.

Reageer op dit artikel