blog

Eco-efficiënt ondernemen

Home

Wie de film ‘An unconvenient truth’ van Al Gore heeft gezien realiseert zich nu, misschien meer dan ooit, dat we slechts één planeet hebben waar we behoorlijk slecht mee omgaan. De logistieke sector is in belangrijke mate verantwoordelijk voor onze welvaart door producten vanuit de hele wereld tegen lage kosten binnen ons bereik te brengen.

Helaas draagt ze daarmee tevens verantwoordelijkheid voor uitstoot van CO2 en fijn stof en daarmee aan aardopwarming en luchtverontreiniging. Een deel van de problematiek komt voort uit onwetendheid en onvoldoende aandacht voor emissiereductie. Ook de focus op reductie van voorraden en frequent aanleveren in kleine hoeveelheden is hier mede debet aan, evenals de trend om globaal in te kopen en uit te besteden. De overheid draagt eveneens stevig bij aan de problematiek. Bijvoorbeeld met maatregelen op het gebied van stedelijke distributie, zoals venstertijden en voertuigrestricties, die weliswaar het winkelklimaat in binnensteden verbeteren, maar die tevens leiden tot veel extra kilometers voor detailhandelsbedrijven en meer uitstoot.

Het kan echter ook anders, en het hoeft lang niet altijd geld te kosten. Integendeel, zorg voor het milieu wordt gewaardeerd door de consument en kan zelfs extra omzet genereren. Er komen steeds meer aanwijzingen dat bedrijven die aandacht hebben voor het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ook beter presteren. Bedrijven als TNT, Nike, Oilily, Chiquita (‘groene kikker’) zijn voorlopers op dit gebied. Koedijk e.a. hebben recent in het Financial Analyst Journal verband aangetoond tussen eco-efficiënt ondernemen en financiële prestatie. Het zich richten op eco-efficiënte oplossingen is een nieuwe uitdaging voor bedrijven waar met name logistici met een supply-chain visie invulling aan kunnen geven.

Reageer op dit artikel