blog

Heeft een portal zin?

Home

Wat is nu eigenlijk een portal, en waarin onderscheidt het zich van andere websites? Een portal beoogt alle informatie en functionaliteit die relevant is voor een bepaalde doelgroep bij elkaar te brengen. Het is dus een assemblage van andere informatiebronnen en applicaties, die met hyperlinks zijn verbonden.

Bovendien kan een portal binnen zo’n doelgroep worden gedifferentieerd en uiteindelijk worden gepersonificeerd.

 

Leveranciersportal

Binnen logistieke doelgroepen kan men bijvoorbeeld denken aan een portal die is ontworpen voor leveranciers, en die alle informatie bevat, die men voor leveranciers beschikbaar wil stellen. Daarbinnen wordt elke leverancier natuurlijk wel beperkt tot informatie over zijn eigen contracten, orders, leveringen, en facturen; soortgelijke informatie voor andere leveranciers blijft afgeschermd. Binnen deze leveranciers portal kan per medewerker van een leverancier weer een nader profiel worden opgebouwd met intelligente ondersteuning per medewerker. De term ‘intelligent’ staat hier bijvoorbeeld voor een systeem-eigenschap om te leren welke zoekpaden de gebruiker binnen de portal afloopt, en deze naderhand weer als voorkeurroute aan te bieden.

  

Heeft het zin?
Heeft zo’n portal nu veel zin? Volgens mij wel, als men zich maar houdt aan de principes die hierboven staan: alle informatie en functionaliteit voor een bepaalde doelgroep samenbrengen en intelligent presenteren. Het probleem is, dat veel huidige portals niet gericht zijn op een duidelijke doelgroep, niet alle informatie presenteren, laat staan functionaliteit, en ook intelligentie missen. Dus wordt de term portal ongeveer hetzelfde als een website en komt er straks een nieuwe term voor portal. Een voorbeeld van hoe het wél moet? Kijk nog maar eens naar het vertrouwde Amazon.com.

 

Reageer op dit artikel