blog

Cost of ownership

Home

Natuurlijk kijkt u naar de kosten van uw operatie: de mensen, gebouwen, energie en ook ICT. Maar de kosten en opbrengsten moeten tegen elkaar opwegen. Bij het beoordelen van een aanschaf kijkt u naar de verwachtte opbrengsten en dan is het sommetje snel gemaakt: doen of niet doen.

Veel ondernemers in de logistiek kunnen feilloos uitrekenen of een nieuwe trekker rendabel is en welke toeters en bellen wel en niet kunnen. Sommigen kunnen dat ook niet maar de meesten daarvan zijn inmiddels dan ook failliet.

 

Hoe moeilijk is dat echter met dezelfde discussie over ICT. Moet er een nieuw systeem komen? Het begint al met de kosten: de opgave van een leverancier is slechts een eerste stap. Implementatiekosten, nieuwe hardware, opleiding van de medewerkers, productiviteitsverlies bij de invoering, jaarlijkse onderhoudskosten kunnen  kan de eerste offerte  door directe en indirecte kosten zomaar met 100-200 procent doen stijgen.

 

En dan nog lastiger: wat levert het mij op? De leveranciers rekenen mooie plaatjes voor, maar het feit is dat u in de aanvang door gewenning en fouten zelfs er even op achteruit gaat. En ondersteunt de software u daadwerkelijk zoals verwacht? Moet u nog aanvullende functionaliteit kopen?  En bent u in staat de alle mogelijkheden echt te gebruiken?

 

In ieder geval is dit een sommetje dat niemand echt op de cent nauwkeurig kan maken. Het beste kunt u gaan kijken bij een goede collega met hetzelfde type werk en omvang. Waar liep hij tegenaan en leverde dit op wat u wilde? Als u meer wilt dan alleen volgen, analyseer dan een keer uw bedrijfsproces: wat doet u, hoe doet u het, en wat zijn de mogelijkheden om dat te verbeteren? Daar heeft u echter wel een externe deskundige voor nodig. Het voordeel is dat u er met beperkte tijdinzet een forse stap verder komt. Het nadeel is dat het er kosten aan verbonden zijn. Gelukkig zijn er organisaties (zoals Syntens) die u met een bijdrage hierin ondersteunen. Vergeet echter nooit dat u de trekker moet zijn om het maximale rendement te realiseren en dat u slechts ondersteund wordt in dit proces.

Reageer op dit artikel