blog

Geheugenverlies

Home

Geheugenverlies
geheugenverlies

Onder gebruikers van bedrijfssoftware doet zich een merkwaardig fenomeen voor. Zodra tijdens de onderhandelingen het magische woord ‘korting’ valt zijn deze bedrijven alle in het verleden geleerde lessen in één klap vergeten. Deze wonderlijke vorm van geheugenverlies leidt tot vaak desastreuze gevolgen.

Bedrijven die hun softwarepakket vervangen plegen de ultieme vorm van kapitaalvernietiging. Ik heb dat op deze plaats al eerder betoogd. Toch zijn er elk jaar weer veel bedrijven die – al dan niet noodgedwongen – tot deze stap besluiten. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend en variëren van een faillissement van de leverancier en afnemend onderhoud op het pakket tot aan een compleet mislukte implementatie.

 

Voor zover de oorzaken binnen de invloedssfeer van de organisatie liggen nemen deze bedrijven zich natuurlijk stellig voor niet opnieuw in dezelfde valkuil te stappen. Maar u raadt het al….. daar komt vaak maar weinig van terecht. Zodra er namelijk kortingen te behalen zijn slaat het geheugenverlies massaal toe.

 

Was de beperkte kennis van de consultants de oorzaak van problemen? Tegen korting is de klant zonder aarzelen bereid wederom onervaren consultants tot z’n project toe te laten. Kunnen we het budget drukken door de documentatie op het maatwerk weer te schrappen? Meteen doen! Het enorme belang van continuïteit? Enige extra korting doet óók deze belangrijke les spontaan vergeten. En laten we ook ditmaal weer een stagiair oproepen om het project management inclusief het change management voor z’n rekening te nemen. Want dat scheelt weer een dure kracht!

 

Iedereen kent het spreekwoord van de ezel en de steen. Nou is die ezel zo slim om zich slechts éénmaal aan dezelfde steen te stoten. Maar hoe staat het met u? Hebt u ook de neiging om geleerde lessen te vergeten? Schrijf ze dan de volgende keer op grote vellen papier en hang die aan de muur. Dat verkleint de kans dat u deze lessen bij de volgende pakketselectie opnieuw over het hoofd ziet.

Reageer op dit artikel