blog

SCM in bouw

Home

Het probleem bij de oplevering van een nieuwbouwhuis kent iedereen. Je loopt samen met de aannemer door het huis om alle gebreken vast te leggen. De aannemer belooft de gevonden gebreken snel te herstellen.

 

Ik was stomverbaasd toen het mij overkwam. Als je een auto koopt, ga je toch ook niet met de dealer kijken wat er allemaal mis is? Maar in de bouw is dit heel gewoon. In feite blijken deze evidente fouten bij oplevering het topje van de ijsberg.

De inschattingen lopen sterk uiteen, maar men is het er wel over eens dat de faalkosten in de bouwsector tussen de 2,5 en 5 miljard euro bedragen. Oftewel zo’n vijf tot tien procent van de totale kosten!

Hoe komt het dat die kosten zo hoog zijn? Zeker is dat het gebrek aan samenwerking in de keten een belangrijke rol speelt. Bouwketens zijn tamelijk complex: er zijn architecten, opdrachtgevers, gebruikers, aannemers, onderaannemers, installatiebedrijven etc. Afstemming en coördinatie, kortom supply chain management (SCM), is dan van groot belang voor het bouwproces.

In de Nederlandse bouw wordt SCM nauwelijks toegepast. Opmerkelijk. Er is veel, heel veel geld te verdienen.

Waarom wordt er toch niet meer met SCM gewerkt? Promovendus Marcel Noordhuis op Nyenrode doet hier onderzoek naar. Uit soortgelijk onderzoek in Engeland bleken de ‘bekende’ problemen bij de implementatie van SCM een rol te spelen: gebrek aan urgentie bij het topmanagement, behoudende bouwcultuur en dominantie van het inkopen op basis van laagste prijs (en niet laagste kosten). Misschien speelt in Nederland de bouwfraude ook nog een rol. Maar samenwerken in de keten is natuurlijk heel wat anders dan het samenwerken met concurrenten ten koste van de klant!

 

Prof. Dr. Jack A.A. van der Veen

Reageer op dit artikel