blog

Contracten in supply chain

Home

Het is een bekend probleem dat, wanneer er van een bepaald product een tijdelijk tekort is, afnemende retailers hun bestellingen zullen verhogen om zo hun leveringen veilig te stellen. De retailer gaat er dan vanuit dat bij een tekort de order pondsgewijs zal worden gekort: allemaal een beetje minder.

In de speltheorie zijn dergelijke relaties reeds lange tijd geanalyseerd en in de laatste jaren is er in de wereld van supply chain veel onderzoek gedaan hoe dit ongewenste strategische gedrag kan worden voorkomen door goede contractafspraken te maken. Er zijn inmiddels vele contractvormen ontwikkeld.

Het blijkt echter dat die contractvormen schoorvoetend worden toegepast. Early adaptors zijn vooruistrevende bedrijven als Hewlett-Packard die claimt middels meer geavanceerde mathematische contracten vele miljoenen te hebben bespaard en tot een veel efficientere besturing van de supply chain te zijn gekomen. Met name in Europa blijkt dat geavanceerde contractvormen nauwelijks worden toegepast. Enerzijds heeft dat met onwetendheid van inkopers te maken, maar er spelen ook andere zaken een rol. In Europa blijkt vaak dat de formele afspraken in een contract nauwelijks worden nagekomen. “We lossen het anders op” is een vaak gehoorde uitspraak. Daarnaast speelt de lange-termijn relatie met leveranciers een veel belangrijkere rol dan in Noord-Amerika.

Ondertussen doen zich de problemen als gevolg van strategisch gedrag ook hier gewoon voor. Een conclusie zou kunnen zijn dat we dus op zoek moeten naar Europese contractvormen: mathematisch geavanceerd, maar rekening houdend met de persoonlijke en lange-termijn relatie tussen supply chain partners.

 

Prof. Dr. Ir. Jan Fransoo

Reageer op dit artikel