artikel

Zeven tips voor overlevers van een reorganisatie

Home

Zeven tips voor overlevers van een reorganisatie
Reorganisatie logistiek

Veel werknemers hebben al een reorganisatie achter de rug. Bij het overleven van een inkrimping binnen een bedrijf, dragen zij een grotere werklast mee. Ze voelen zich verplicht gemotiveerd te blijven terwijl ze zich afvragen of hun eigen baan de volgende keer op het spel zal staan.

Overlevers van afvloeiingen voelen zich vaak schuldig omdat zij mochten blijven, terwijl ze tevens in een erg onzekere omgeving werken.

 

Het gevaar is om te doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Op zo’n moment is nauw samenwerken met de manager van essentieel belang om er zeker van te zijn dat de eigen werklast de prioriteiten van het bedrijf weerspiegelt. Goede collega’s verliezen, beïnvloedt onvermijdelijk het moreel. Maar hoe meer het teamgevoel opnieuw gestimuleerd kan worden, hoe beter.

 

Een aantal tips om een reorganisatie te boven te komen:

 

Tip 1: Maak jezelf onmisbaar

Richt je inspanningen op projecten die de kernactiviteit van het bedrijf bevorderen. Volg opleidingen om vaardigheden te leren waarmee je laat zien dat je ook op een ander manier kan bijdragen.

 

Tip 2: Maak jezelf zichtbaar

In onzekere tijden is het belangrijk dat je om de juiste redenen wordt opgemerkt. Bied jezelf vrijwillig aan voor projecten die niemand wil aanpakken of die buiten de functieomschrijving vallen. Bezorg je baas ook regelmatig een verslag over je verwezenlijkingen formeel of informeel.

  

Tip 3: Ga flexibel om met veranderingen

Managers waarderen werknemers die de klappen zo goed mogelijk weten op te vangen en die ook in moeilijke tijden productief blijven. Toon dat je positief en gemotiveerd kan blijven en goede resultaten kan blijven neerzetten.

  

Tip 4: Voer een audit uit

Dit is het moment om alert te zijn. Evalueer de huidige processen en maak suggesties om in de kosten te snoeien of om het bedrijf tijd en middelen te helpen besparen.

 

Tip 5: Vermijd de geruchtenmolen

Terwijl het geklets in de gangen onvermijdelijk toeneemt na reorganisaties, moet je

vermijden om mee te roddelen. Geloof ook niet alles wat je hoort. Als je vragen hebt over de richting die het bedrijf uitgaat, vraag dan meer informatie aan de manager. Besef echter dat hij of zij ook niet alle antwoorden heeft.

   

Tip 6: Reik anderen de hand

Help collega’s die hun baan hebben verloren door hen met je professionele netwerk in contact te brengen en help hen met hun zoektocht naar een nieuwe baan.

  

Tip 7: Draag zorg voor jezelf

De werkdruk van mensen die afvloeiingen overleven neemt vaak toe. Dat kan tot een burn- out leiden. Praat met je manager over het stellen van prioriteiten, delegeren van projecten of de mogelijkheid van het aanwerven van tijdelijke werknemers.

 

Tot slot

Wees je bewust van je eigen onmisbaarheid. Wanneer je denkt dat je baan in gevaar komt, blaas dan in de eerste plaats je eigen professionele netwerk nieuw leven in, evalueer je vaardigheden en prestaties en stel een sterk cv op. Zelfs als blijkt dat dit uiteindelijk niet nodig is, geeft dit een zekerder en ‘voorbereid’ gevoel.

 

Bron: http://www.roberthalf.nl/

Reageer op dit artikel