artikel

Vervoerenquête NIWO/CBS kan efficiënter

Home

Bedrijven die goederen over de weg vervoeren zijn verplicht om gedurende één week per jaar van een aantal kentekens de rit- en zendinggegevens op te geven. Deze enquête wordt uitgevoerd door NIWO/CBS, via een opgave op papieren enquêteformulieren dan wel via het data-entry-programma TRANS.

 

Respondenten ervaren deze enquête als een aanzienlijke administratieve last. Het betreft gegevens die veelal reeds in systemen (TMS) bij de transportbedrijven aanwezig zijn. In het kader van verlichting van administratieve lasten is er nu de mogelijkheid om betreffende gegevens rechtstreeks uit de administratie van bedrijven aan te leveren in XML-format. Hiertoe heeft het CBS specificaties opgesteld. De geënquêteerde bedrijven kunnen zo’n XML-bericht zelf implementeren òf gebruik maken van ingebouwde functionaliteiten in standaardsoftware.

 

Kom voor meer informatie over dit onderwerp  naar de CBS lezingen tijdens ICT & Logistiek.  

 

Gratis naar de beurs? Klik hier.

Reageer op dit artikel