Sprekers

Plenaire sprekers


 

Ludo Hof – adviseur Rootven

Ludo Hof  

Ludo is vanuit een financiële achtergrond sinds 1978 actief op het gebied van implementaties van administratieve en logistieke systemen.

Hij heeft een pad doorlopen waarin de combinatie van automatisering, logistiek, verander management en programma management zijn terug te vinden.

Wars van betreden paden, weet hij telkens weer inventieve en innovatieve oplossingen voor problemen te bedenken. Ook als leidinggevend manager weet hij zijn kwaliteiten adequaat en met grote betrokkenheid te benutten. 

Complexe internationale ERP implementaties, onder andere bij Koninklijke Ahrend, Nutreco en Mirror Controls International, hebben onder zijn leiding gestalte gekregen.

Naast Interim, Project en Porgramma Management is hij sinds 1999 actief als trainer en coach gericht op samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en conflictoplossing. Hierdoor weet Ludo praktische sturing te geven aan gedragscomponenten die van grote invloed zijn op het succesvol implementeren van veranderingen binnen organisaties.