Programma


Donderdag 23 oktober 2014 – Van der Valk in Eindhoven


 

08.45 uur   Ontvangst en registratie
           
09.30 uur   Opening
  Door dagvoorzitter Harm Beerens, portal manager Logistiek
     
09.35 uur   Maak kennis met de basisprincipes van Veranderkunde, de verschillende faseringen, modellen en aanpak. 
    Door professor Anton Cozijnsen, hoogleraar Verandermanagement 
     
10.25 uur  

Parallelsessies door experts in Veranderkunde


 

   

1.1. Effectief beïnvloeden gedrag bij veranderprocessen, door Michel van Buren

Onder logistiek en supply chain managers circuleren twee klassieke denkfouten. De eerste is dat medewerkers volstoppen met informatie vanzelf leidt tot beter gedrag, de tweede is dat een positieve houding voldoende is voor uitvoering van het gewenste gedrag. Michel van Buren bespreekt in deze workshop allereerst de valkuilen waarin de meeste managers trappen. Daarnaast maakt hij gebruik van inzichten uit de gedragspsychologie om te laten zien welke drie factoren bepalend zijn voor de intentie van mensen om het gewenste gedrag te vertonen. 

Lees meer in het expertartikel van Michel van Buren >>>

 

 

1.2. Communicatie bij veranderingen, door Willem Nooij

Er moet iets veranderen binnen uw logistieke organisatie. Dus een korte speech of een memo op het prikbord en het is geregeld. Want iedereen zegt netjes ‚ja’….. En toch verandert er niets of te weinig.Het blijkt dat communicatie te veel als 1-richtingsverkeer wordt gezien. Luisteren en in gesprek gaan zijn lastig en communiceren kost tijd zijn veel gehoord argumenten. in deze workshop laten wij u aan de hand van een eenvoudig model zien hoe u effectief en efficiënt communiceert zodanig dat de verandering wel plaatsvindt.

     
11.05 uur   Pauze
     
11.20 uur  

Parallelsessies door experts in Veranderkunde


 

   

2.1. Effectief leiderschap bij veranderprocessen, door Michel van Buren

Waar mensen samenwerken en elkaar beïnvloeden, is leiderschap nodig. Met name in complexe verandertrajecten is leiderschap onontbeerlijk. Welke leiderschapsstijlen werken wel en welke niet? En wanneer past u welke leiderschapsstijl toe? Michel van Buren maakt u in deze workshop wegwijs in het ‘leadership circumplex’ waarin acht verschillende leiderschapsstijlen worden onderscheiden. Slechts drie daarvan hebben alleen maar positieve consequenties in verandertrajecten. De andere vijf leiderschapsstijlen dient u bij voorkeur niet of slechts zeer beperkt toe te passen.

Lees meer in het expertartikel van Michel van Buren >>>

 

   

2.2. Omgaan met weerstand, door Willem Nooij

Met de hakken in het zand – Een briljant idee, maar toch gezeur? Waarom gaan dingen niet zoals is afgesproken? Kost het u veel energie om veranderingen voor elkaar te krijgen?Allemaal voorbeelden van wat we weerstand noemen. In deze interactieve workshop krijgt u handvatten om dit op te lossen. U krijgt inzicht waarom er weerstand is, uw rol daarin en hoe u deze weerstand kunt voorkomen en wegnemen. 

     
12.05 uur   Lunch – exclusief en persoonlijk advies
    Worstelt u met uw eigen verandertraject en ziet u even geen uitweg? Vooraanstaande experts op het gebied van logistiek en veranderkunde staan klaar voor een exclusief speedconsult onder vier ogen. Zij delen met u hun kennis en ervaring op het gebied van verandermodellen, leiderschap, communicatie, gedragsbeïnvloeding en overwinnen van weerstand. In slechts tien minuten helpen zij u zonder verdere verplichtingen een stap verder, zodat u uw verandertraject weer op gang kunt brengen. Het aantal plaatsen is beperkt.
     
13.30 uur  

Praktijkcases


 

   

1.1. Het dak repareren als het regent of als de zon schijnt?

Wat doe je als logistiek manager als de dagelijkse werkzaamheden goed verlopen? Het moet dus niet beter, maar het kan beter. Wat pak je op terwijl het eigenlijk te druk is? En hoe pak je dit op? Zijn medewerkers en teamleiders werkelijk in staat om verbeteringen te bedenken en te realiseren? Wat is mijn rol als logistiek manager? 

Astrid Beelen, logistiek manager bij Eriks deelt haar ervaringen. Zij vertelt wat bereikt is in minder dan 1 jaar op het gebied van veiligheid en productiviteit.

Lees meer in het praktijkverhaal over Eriks >>>

 

     
   

1.2. Controle over groei dankzij hernieuwd vertrouwen

Een nieuwe productvariëteit van Florensis is zo populair dat de bestaande organisatie de groei niet kan bijhouden en de grip op de operatie kwijtraakt. Sjaak Lekkerkerker, interim operationeel manager van Florensis, vertelt hoe hij de operationele processen weer onder controle heeft gebracht en de logistieke keten opnieuw heeft ingericht. Minstens zo belangrijk is het terugbrengen van het vertrouwen tussen de betrokkenen, noodzakelijk om de onderlinge samenwerking en afstemming blijvend te verbeteren.

     
     
14.20 uur  

Praktijkcases


 

   

2.1. Van zwart schaap naar logistiek competente centre

Veranderen terwijl eerdere verandertrajecten niet succesvol waren vergt kunde en moed. Michel van Nispen, European Logistics Director van NSK-EDC vertelt hoe dit grootschalige verandertraject is aangepakt. Niet alleen zijn processen, systemen en de magazijn inrichting veranderd ook de kwaliteit van de teamleiders en de rol van medewerkers zijn veranderd. Met als resultaat dat de onvrede weg is en het EDC nu logistics competente centre is binnen NSK.

     
   

2.2. Meer focus op klantwaarde door verbeterde afstemming

FrieslandCampina Kievit telt twee logistieke afdelingen die veel met elkaar te maken hebben maar onvoldoende samenwerken. Interim logistiek manager Wim Loomans heeft de logistieke organisatie met succes ongevormd, met als resultaat een efficiëntere en klantgerichtere operatie door een verbeterde interne afstemming. Tegelijkertijd heeft hij een nieuw retourencentrum opgericht, wat heeft geleid tot een betere kwaliteit van de kernproducten en grotere toegevoegde waarde van de restproducten.

     
     
15.05 uur   Pauze
     
15.20 uur   Samenvatting van de dag en lessons learned, 
    Door dagvoorzitter Harm Beerens, portal manager Logistiek
     
15.50 uur   Word een HELD, door Bas Kodden 
     
   

Bas Kodden is auteur van het veelgeprezen boek ‘Word een HELD’. In dit boek vertellen bekende Nederlandse (sport)helden over hun visie op persoonlijke ontwikkeling en teambuilding aan de hand van voorgelegde managementtheorieën en persoonlijke belevenissen. Een HELD is volgens Kodden een Hoog Energieke Leidingnemende Doener, die vol vitaliteit en toewijding zelf invulling geeft aan zijn toekomst. Tijdens deze inspirerende lezing, die spetterend zal eindigen, vertelt Kodden hoe ook logistiek managers een held kunnen worden. 

     
16.45 uur   Afsluiting en einde programma