Nationale voorraaddag

Op 19 juni 2014 werd de jaarlijkse Nationale Voorraaddag in Putten georganiseerd door Logistiek en het IMCC, hèt platform waar kennisuitwisseling rondom voorraadoptimalisatie centraal staat. Collega’s uit alle hoeken van de Supply Chain kwamen deze dag samen om na te denken over hoe dilemma’s in de Supply Chain kunnen worden omgezet in kansen. 

Tijdens het dagvullende programma werden er verschillende rondes van kennissessies gevuld met nuttige informatie en interessante praktijkcases. 

De dag begon met CEO’s, CIO’s en CFO’s die vanuit hun perspectief de problematiek van groothandelsbedrijven, webshops, retailers en industriële bedrijven bespreken. Zij gaven aan welke besparingsmogelijkheden zij zien door voorraadverlaging (ook in verhouding met andere kostenreducties) en waar ze tegen aan lopen bij het doorvoeren van veranderingen.