nieuws

Kamer: ‘Transportsector moet meepraten over truckheffing’

Distributie 907

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd waarin staat dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met TLN, evofenedex en VERN gaat bepalen waar de opbrengst van de vrachtwagenheffing aan besteed wordt. Dit moet volgens de Kamer eerst gebeuren voordat rekeningrijden voor iedereen wordt ingevoerd.

Kamer: ‘Transportsector moet meepraten over truckheffing’

De stemming volgt nadat bekend werd onlangs dat de regering de heffing niet volledig ten goede wil laten komen aan de vergroening van de transportsector, dit was in strijd met het regeerakkoord.

Meerderheid Kamer steunt motie

Ook vindt de Tweede Kamer dat de opbrengst van de vrachtwagenheffing beschikbaar moet blijven voor besteding aan doelen die de partijen samen vaststellen. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt hiermee een motie die D66, ChristenUnie en CDA eerder hebben ingediend tijdens het debat over de invoering van de vrachtwagenheffing. Dat bleek tijdens een stemming over de ingediende moties, dinsdag.

Lees ook:

Vrachttaks komt pas in 2023: nu al gesteggel over de opbrengst

 

Onderzoek naar oprichting fonds

TLN, Evofenedex en VERN willen dat het geld van de heffing in een fonds gestort wordt: een ‘vergroenings- en innovatiefonds’ voor het goederenvervoer. Daarmee willen de organisaties zeker stellen dat de overheid het geld niet aan andere zaken uitgeeft dan aan vergroening en innovatie in het wegtransport. Ook niet als het geld in een bepaald jaar niet opgemaakt wordt, bijvoorbeeld omdat er nog niet genoeg elektrische vrachtwagens te koop zijn. Zo’n vorm van beheer moet nu dus van de Kamer door de minister worden onderzocht.

Lager tarief emissieloos vrachtverkeer

Een meerderheid van de Kamer vroeg de minister, zo meldt TLN vandaag, ook te onderzoeken of er voor emissieloos vrachtverkeer een lager tarief kan gelden dan voor reguliere vrachtwagens. Op die manier wil de Kamer emissieloos vrachtverkeer stimuleren.

Onderzoek afschaffen motorrijtuigenbelasting

Tijdens de stemming dinsdag in de Tweede kamer hebben de Kamerleden ook besloten dat minister Van Nieuwenhuizen moet onderzoeken of de helft van de opbrengst van de vrachtwagenheffing besteed kan worden aan het verlagen van de motorrijtuigenbelasting en het afschaffen van het Eurovignet.

Verduurzaming vrachtvervoer

In 2017 kondigde het kabinet aan per 2023 een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. TLN, Evofenedex en VERN (Vereniging Eigen Rijders)  gaan de komende maanden samen met het ministerie van IenW de agenda verduurzaming en innovatie vrachtvervoer opstellen.

Heffing moet 1,1 miljard euro opleveren

De heffing gaat zowel voor Nederlandse als buitenlandse vrachtwagens gelden. Als die voor het rijden op alle wegen wordt ingevoerd, levert de heffing naar schatting 1,1 miljard euro op. Het is waarschijnlijker dat de heffing alleen voor snelwegen (en een aantal belangrijke provinciale wegen) gaat gelden. Dan wordt de opbrengst ongeveer 600 miljoen euro.

VVD is eigenlijk tegen heffing

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in eerder stadium aangegeven dat zij het regeerakkoord wel wil uitvoeren, maar zij stuitte daarbij op weerstand van het ministerie van Financiën die namelijk vreest dat er op termijn minder accijns op diesel naar de staatskas vloeit. Financiën eiste daarom een deel van de opbrengst van de heffing – maximaal 55 miljoen euro per jaar – op. VVD – de partij van van Van Nieuwenhuizen en een van de ondertekenaars van het regeerakkoord – is eigenlijk tegenstander van de vrachtwagenheffing.

Reageer op dit artikel