nieuws

Den Haag onderzoekt opzet stadsdistributiehub

Distributie 848

De gemeente Den Haag wil werk maken van zero emissie bevoorrading van de binnenstad. Om dit streven handen en voeten te geven heeft de Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid) de website Platform Stedelijke Distributie Den Haag gelanceerd.

Den Haag onderzoekt opzet stadsdistributiehub

Dit Platform werkt sinds vorig jaar aan de doelstelling om de Haagse Binnenstad in 2025 te bevoorraden met zero-emissievoertuigen. Ondernemers, vervoerders en de gemeente hebben de handen ineengeslagen en vormen samen het Platform Stedelijke Distributie Den Haag. Evofendex en TLN kijken hiervoor op dit moment samen met leden naar mogelijkheden om een stadshub aan de rand van de hofstad te realiseren, om vanuit daar lading te bundelen en met schone voertuigen de stad in te gaan.

Kritische succesfactoren stadsdistributie

Van Tongeren ontving afgelopen dinsdag ook de bluepaper uit handen van TLN-directeur Jan Boeve. In deze paper staan de kritische succesfactoren beschreven die nodig zijn voor het succesvol realiseren van een stadshub.

Inzet elektrisch transport en privileges

Om zero emissiebevoorrading te bereiken is vorig voorjaar ook het Convenant Stedelijke Distributie Den Haag afgesloten. Om die ambitie waar te maken, moet Den Haag de nodige maatregelen nemen. Daarbij wordt gedacht aan de inzet van elektrisch transport en het stimuleren daarvan door het verstrekken van subsidies en privileges. Evofenedex laten weten het convenant te beschouwen als een uitstekend voorbeeld voor andere steden om samen aan de slag te gaan om zero emissie bevoorrading te realiseren.

Zendingen bundelen

Volgens TLN is de gemeente Den Haag inmiddels hier al goed mee op weg want de stad wordt daadwerkelijk schoner bevoorraad dan een jaar geleden. Zo zijn vervoerders en logistiek dienstverleners nu al bezig met zero emissie logistiek, onder andere door pakketten voor consumenten en bedrijven met elektrische (bak)fietsen te bezorgen, waar mogelijk samen te werken en zendingen zoveel mogelijk te bundelen.

Reageer op dit artikel