nieuws

Panteia: ‘Rendement van wegtransport neemt af’

Distributie 3072

Panteia: ‘Rendement van wegtransport neemt af’

Wegtransporteurs en logistiek dienstverleners verdienden het afgelopen jaar iets minder dan het jaar ervoor. De opbrengsten namen toe daar tegenover stond echter dat de totale kosten voor zowel binnenlands- als grensoverschrijdend wegtransport toenamen.

Deze conclusie trekt Panteia dat in opdracht van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (Niwo) onderzoek deed naar de rentabiliteit van wegtransporteurs en logistiek dienstverleners actief in het beroepsgoederenvervoer.

Kleine plus binnenlands vervoer

De rentabiliteit van de bedrijven die in deze markt opereren, is het afgelopen jaar iets verslechterd ten opzichte van 2016. De gemiddelde rentabiliteit – waarbij de eigen rijders niet zijn meegerekend door Panteia -in het binnenlands vervoer in 2017 komt uit op een kleine plus van 0,3 procent. In 2016 was dit iets meer met 0,4 procent.

Rendement grensoverschrijdend transport in de min

In het grensoverschrijdend vervoer namen volgens de opstellers van het rapport de rendementen met gemiddeld 0,2 procentpunt af. Gemiddeld behaalden deze bedrijven een rendement van -2,7 procent, in 2016 was dat nog -2,5 procent. Er zijn – zo stelt Panteia vast – bedrijven die beduidend beter presteren of juist minder ten opzichte van dit gemiddelde. Gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie, koel-vries en tank-bulk noteerden vorig jaar een positief resultaat.

 

Lees ook:

Rendement logistieke bedrijven stijgt minimaal

 

Opbrengsten namen wel toe

De opbrengsten van het binnenlands vervoer zijn het afgelopen jaar met gemiddeld 5,7 procent gestegen ten opzichte van het jaar er voor. In het grensoverschrijdend vervoer namen de opbrengsten met gemiddeld 4,5 procent toe.

Brandstofkosten stijgen fors

De totale kosten stegen bij de binnenlandse vervoersbedrijven iets meer met 5,8 procent. Bij de grensoverschrijdende vervoerders zijn de kosten met 4,7 procent gestegen. De brandstofkosten per gereden kilometer zijn in 2017 fors gestegen ten opzichte van 2016. Daarnaast zijn volgens Panteia de loonkosten flink gestegen.

Toename investeringen in personeel

Volgens Panteia was er in 2017 , ten opzichte van 2016, sprake van een toename van investeringen in  het materieel en het personeel. Het wagenpark is bij met name de binnenlandse wegtransporteurs met 2,6 procent toegenomen. Bij de bedrijven die internationaal opereren was dat 1,3 procent. Het personeelsbestand kende eveneens een toename voor beide deelsectoren, binnenlands met 3,6 procent en grensoverschrijdend met 2,2 procent.

Grensoverschrijdend transport in de min

Op basis van gegevens over het eerste kwartaal van dit jaar is door Panteia een raming gemaakt van de rentabiliteit voor dit jaar. Voor dit jaar wordt voor het binnenlands vervoer door het onderzoeksbureau een rentabiliteit geraamd op een plus van 0,3 procent. Het grensoverschrijdend transport zal het eens stuk minder doen met een min van 2,9 procent.

Reageer op dit artikel