nieuws

Aantal bestelwagens groeit hard vrachtwagens licht

Distributie 1191

Er zijn fors meer bestelwagens bijgekomen in Nederland. Ook het aantal vrachtwagens is toegenomen het afgelopen jaar. De eerste stijging sinds 2002.

Aantal bestelwagens groeit hard vrachtwagens licht

Bestelwagens zijn de motor achter de groei van het toenemende aantal bedrijfsvoertuigen in Nederland. Het bedrijfsmotorvoertuigenpark telde begin dit jaar 1,1 miljoen voertuigen. Dit is ruim 3 procent meer dan op 1 januari 2017.

Deze groei komt met name door de toename van het aantal bestelauto’s. Vooral de verkoop van bestelauto’s liet een stijgende lijn zien. Van de 90 duizend nieuw verkochte bedrijfsmotorvoertuigen was ruim 80 procent een bestelwagen.

In 2017 werden 74 duizend nieuwe bestelauto’s verkocht, een toename van 5 procent vergeleken met een jaar eerder. Het bestelautopark groeide voor het derde jaar op rij. Begin 2018 telde ons land ruim 883 duizend bestelauto’s. Dat blijkt uit de laatste Jaarmonitor Wegvoertuigen van het CBS.

 

vrachtwagens cbs

 

Daling aantal vrachtauto’s stagneert

Nederland telde op 1 januari 2018 zo’n 140 duizend zware vrachtvoertuigen: 63 duizend vrachtauto’s en 77 duizend trekkers voor oplegger. Het aantal zware voertuigen nam met 2,4 procent toe in vergelijking met begin 2017. Deze stijging is bijna geheel toe te schrijven aan de toename van het aantal trekkers voor oplegger, waarvan er bijna 3 duizend bijkwamen in 2017.

Het aantal vrachtauto’s nam het afgelopen jaar licht toe, waardoor de daling die in 2002 was ingezet is gestagneerd. Sinds 2012 zijn er meer trekkers voor opleggers dan vrachtauto’s.

 

vrachtwagens cbs

 

Reageer op dit artikel