nieuws

Containeroverslag stuwende kracht achter groei zeehavens

Distributie 2464

Containeroverslag stuwende kracht achter groei zeehavens

Containers zijn de belangrijkste motor achter de overslagtoename in de Nederlandse zeehavens in 2017. Met name de doorvoer van containers steeg fors.

De zeevaart in vorig jaar met ruim 1 procent gegroeid naar 595 miljoen ton. De containervaart neemt het grootste deel van de winst voor zijn rekening. Dat blijkt uit de jongste cijfers van CBS. De aan- en afvoer van containers nam fors toe met ruim 13 procent. Van de geloste containers is in 2017 bijna 38 procent met andere containerschepen doorgevoerd (container-transshipment) naar andere zeehavens. De aan- en afvoer van containers neemt al jaren toe. (zie grafiek onderaan)

Toegankelijkheid containerschepen

Container-transshipment neemt ruim 70 procent van de groei in het totale containervervoer in 2017 voor zijn rekening. Vooral vanwege de goede toegankelijkheid voor grote containerschepen en de beschikbare terminalcapaciteit is Rotterdam een aantrekkelijke haven voor deze vorm van doorvoer. De overslag van natte bulkgoederen (aardolie en aardolieproducten) nam met 3 procent af tot 273 miljoen ton. De aan- en afvoer van droge bulkgoederen (kolen en ijzererts) bleef nagenoeg gelijk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

 

Lees ook

Vlotte doorstroom containers kwestie van lange adem
‘Schaf kosten voor hergebruik containers af’

 

 

containers

Dalende stookolie

De daling is voor een groot deel toe te schrijven aan de stagnerende overslag (-17 procent) van aardolieproducten, en dan voornamelijk de uitvoer van stookolie, in de haven van Rotterdam. Deze goederen komen voor een groot deel uit Rusland om dan via Rotterdam naar Azië verscheept te worden. Doordat tankers hun diensten goedkoop aanbieden, is het minder interessant geworden om de olie eerst in Rotterdam op te slaan, om die daarna per mammoettanker naar Azië te vervoeren.

 

 

containers

 

 

Goederenoverslag natte bulkgoederen

De aan- en afvoer van ruwe aardolie bleef vrijwel gelijk. De overige natte bulkgoederen betreft voornamelijk chemicaliën. Bij dit soort goederen steeg de overslag ruim 55 procent. De totale overslag van droge bulkgoederen bleef in 2017 vrijwel gelijk (-0,2 procent) ten opzichte van een jaar eerder. De aanvoer van ertsen had een positief effect op de ontwikkeling. Hier was een stijging van 9,4 procent te zien (+3,5 miljoen). Die stijging is voor een groot deel te danken aan de toename van ertsen vanuit Brazilië en Zuid-Afrika. De totale aan- en afvoer van ertsen in 2017 bedroeg 41 miljoen ton.

Kolen

De aan- en afvoer van kolen daalde in 2017 met 5,5 procent. Dit was vooral in de haven van Rotterdam te zien, waar de aan- en afvoer van kolen met bijna 10 procent daalde tot ruim 25 miljoen ton. Dat kwam grotendeels doordat er in Nederland twee en in Duitsland maar liefst zes kolencentrales dichtgingen.

 

zeevaart

 

 

Reageer op dit artikel