nieuws

Exportaandeel Nederland neemt weer toe

Distributie 1644

Het aandeel van de Nederlandse export in de wereldhandel is in de afgelopen twee jaar toegenomen. In 2017 kwam het aandeel uit op 3,2 procent.

Exportaandeel Nederland neemt weer toe

In 2016 steeg het aandeel sterk door een stijging van de waarde van de Nederlandse export in combinatie met een daling van de waarde van de wereldhandel. In 2017 nam de waarde van de wereldhandel wel toe, maar de Nederlandse exportwaarde steeg harder, meldt het CBS. Dat de waarde van de Nederlandse uitvoer in beide jaren sterker steeg dan de wereldhandel kwam zowel door een sterkere groei van het volume van de Nederlandse export als door gunstiger prijsontwikkelingen.

 

Lees ook
Export Nederland bijna 400 keer hoger dan in 1917

 

De wereldhandel is ten opzichte van het jaar 2000 meer dan verdubbeld in waarde, van 8,5 biljoen euro tot bijna 20 biljoen euro (2017). Vanwege de open aard van de Nederlandse economie vertoont de ontwikkeling van de uitvoer doorgaans een vergelijkbaar pad als de wereldhandel. Na 2009 lopen de ontwikkelingen echter minder synchroon.

Azië koploper

Procentueel nam de goederenexport vanuit Nederland richting Azië tussen 2015 en 2017 het hardst toe, met ongeveer een kwart. Naar Azië nam vooral de exportwaarde van aardolieproducten toe. Ook de uitvoer naar Noord- en Zuid-Amerikaanse landen en Oceanië steeg. De uitvoer naar Europese landen nam met 12 procent toe. Nog altijd exporteren we verreweg de meeste goederen naar Europese landen (77 procent). Naar Europa voerde Nederland de laatste jaren vooral meer voertuigen en medicinale producten uit.

 

 

export

 

Net als van de goederen gaat ook het grootste gedeelte van de Nederlandse diensten naar andere Europese landen (68 procent). Procentueel steeg de export van diensten naar Oceanië tussen 2015 en 2017 het hardst, gevolgd door die van diensten naar Europa en Azië. Zowel naar Europa als Azië nam met name de exportwaarde van zakelijke diensten, royalty’s en licenties toe. De exportwaarde van diensten richting Noord- en Zuid-Amerika en Afrika nam tussen 2015 en 2017 af.

 

Reageer op dit artikel