nieuws

Vervoerders en verladers pleiten bij EU voor schonere vrachtwagens

Distributie 2617

Vervoerders en verladers pleiten bij EU voor schonere vrachtwagens

35 vervoerders en verladers, met daaronder Ikea, Heineken, Unilever, Colruyt, Nestlé en Vos Logistics, roepen Europese Commissie in een brandbrief op om vrachtwagenproducenten te dwingen de uitstoot van trucks met een vierde terug te dringen tegen 2025.

De brandbrief, mede ondertekend door TLN, is verzonden een maand voordat de Europese Commissie een besluit neemt over de invoering van een CO2-norm voor vrachtwagens. Als deze norm er komt, worden vrachtwagenproducenten verplicht om het brandstofverbruik en dus ook de uitstoot van hun voertuigen tegen 2025 te verminderen. “Dat zou de sector helpen om de klimaatdoelstellingen te halen en het zou de bedrijven 7.700 euro per jaar besparen, per vrachtwagen”, stellen de vervoerders en de verladers in de brief (download pdf).

24 procent minder CO2-uitstoot

Met dit schrijven willen de bedrijven en de belangenorganisaties uit de transportsector er bij de Commissie op aandringen om vrachtwagenbouwers te verplichten de uitstoot van hun trucks tegen 2025 te verminderen met 24 procent in vergelijking met 2019. Als de producenten daar niet aan kunnen voldoen, zouden ze een boete riskeren.

Transportsector is grootste klimaatprobleem

In de brief wordt nog maar eens benadrukt dat de transportsector “het grootste klimaatprobleem van Europa is”, omdat deze verantwoordelijk is voor 27 procent van de totale CO2-uitstoot. Vrachtwagens zijn goed voor een kwart van de CO2-uitstoot van de transportsector.

Quota instellen voor elektrische vrachtwagens

De opstellers van de brief schrijven verder dat ze zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, maar dat beleidsmakers ook de juiste randvoorwaarden moeten scheppen om hen te helpen bij het bereiken van klimaatdoelen. Normen als brandstofefficiency voor vrachtwagens zijn dan ook een van de meest effectieve manieren om dit te doen. Daarnaast vragen de bedrijven ook dat er quota komen voor de productie en verkoop van elektrische vrachtwagens.

‘Invoering norm is niet realistisch’

ACEA, de Europese vereniging van vrachtwagenproducenten, gaat daarmee niet akkoord, meldt de Belgische krant De Standaard woensdag. De organisatie, waarbij alle grote Europese truckbouwers zijn aangesloten, laat aan deze krant desgevraagd weten dat ze geen probleem heeft met de invoering van CO2-normen voor vrachtwagens, maar ‘ze moeten dan wel realistisch zijn’. “Onze leden geloven dat het een ­realistisch ambitieniveau is om de uitstoot terug te dringen met 16 procent tussen 2019 en 2030, met een tussentijdse doelstelling van 7 procent tegen 2025. Dat is al behoorlijk uitdagend gezien het beperkte tijdsbestek, zeker als je weet dat de productie van voertuigen die in 2025 verkocht zullen worden, nu al bezig is”, aldus ACEA in de De Standaard.

‘Houding truckbouwers onaanvaardbaar’

Ngo Transport & Environment, initiatiefnemer van de brief, vindt een afname van de uitstoot met gemiddeld een procent per jaar ‘totaal onaanvaardbaar’. “Dat is niet eens beter dan wat de sector vandaag doet zonder normen”, zegt Stef Cornelis van T&E tegen De Standaard. “Behoorlijk frappant voor een sector die claimt dat het terugdringen van het brandstofverbruik een absolute prioriteit is.”

Reageer op dit artikel