nieuws

Panteia: binnenvaart fors duurder door hoge brandstofprijzen

Distributie 1276

De kosten van de Nederlandse binnenvaart stijgen dit jaar naar verwachting met 3,4 procent tot bijna 6 procent. Deze stijging is afhankelijk van het type reis en schip, meldt onderzoekbureau Panteia dat onderzoek verrichtte in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Panteia: binnenvaart fors duurder door hoge brandstofprijzen

De voornaamste oorzaak van deze kostenstijging is de hogere brandstofprijs die ook voor het komende jaar wordt voorzien. Dit is een voortzetting van de verhoging van de gasolieprijs.

Kostenstijging tot 7 procent

Bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen, varieerde de kostenstijging het afgelopen jaar voor de totale binnenvaart tussen de 2,7 procent en 7,1 procent ten opzichte van 2016. In de zand- en grindvaart werd een kostenstijging van 3 procent tot 5 procent waargenomen.

Hoogste stijging bij schepen met veel vaaruren

De kostenstijging is vooral het gevolg van toenemende brandstofprijzen, die in 2017 stegen met 14,8 procent. De grootste stijging in kosten is dan ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maken (continue vaart). Bij deze schepen is volgens Panteia het aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot.

Stijging brandstofkosten zet door

De stijging van brandstofkosten zet volgens het onderzoeksbureau naar verwachting ook dit jaar door. Op basis van de raming van het Centraal Planbureau wordt een stijging van 10,6 procent verwacht. Schepen met veel vaaruren zullen dus wederom de grootste kostenstijging kennen. Echter, het component brandstofkosten is volgens Panteia behoorlijk onvoorspelbaar en sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen. De huidige brandstofprijzen liggen zelfs al hoger dan het gemiddelde dat voor dit jaar wordt voorzien.

Reageer op dit artikel