nieuws

Havens in Midden-Brabant zetten samenwerking voort

Distributie 1083

Havens in Midden-Brabant zetten samenwerking voort

De binnenvaarthavens in Tilburg, Oosterhout en Waalwijk gaan nog nauwer samenwerken. Hiervoor hebben de verantwoordelijk wethouders afgelopen vrijdag een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Streven van de gemeentes in Midden-Brabant is om het transport over het water nog meer te bevorderen.

De Brabantse gemeenten zijn alle drie goed bereikbaar over het water, met containerterminals die het transport per schip afhandelen. Ze werken samen om onder meer de logistieke aantrekkingskracht van de regio te versterken en de toegevoegde waarde die de havens samen leveren, te ondersteunen.

Logistieke netwerk verstevigen

Deze samenwerking zetten ze voort voor de periode 2018-2022. Daarvoor ondertekenden de wethouders Erik de Ridder (gemeente Tilburg) Marcel Willemsen (gemeente Oosterhout) en Ronald Bakker (gemeente Waalwijk) afgelopen vrijdag de Samenwerkingsovereenkomst Havens Midden Brabant. Door samen op te trekken willen de drie volgens eigen zeggen ‘het logistieke netwerk van de gemeenten en de regio versterken en daarmee tegelijk ook hun positie in Nederland en Europa’.

Bereikbaarheid over water staat centraal

De drie gemeenten willen elkaar ondersteunen bij projecten die de haveninfrastructuur in de regio bevorderen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en kennisuitwisseling. Ook werken de logistieke hotspots aan wat zijn noemen ‘een gezamenlijke profilering, waarin het belang van de logistieke bereikbaarheid over het water centraal staat’.
Hierbij worden de exploitanten van de in de regio gelegen containerterminals betrokken. Verder worden MCA Brabant, Midpoint Brabant en REWIN betrokken bij Havens Midden-Brabant voor gevraagde en ongevraagde advisering bij projecten en kennisuitwisseling.

Havens vormen logistiek ecosysteem

De logistieke hotspots Oosterhout, Waalwijk en Tilburg zijn verbonden door het Wilhelminakanaal en de Bergse Maas. Ze liggen gezamenlijk nabij de zeehavens Moerdijk, Rotterdam en Antwerpen. Samen vormen zij een ‘logistiek ecosysteem’.

Achterlandstrategie zeehavens

De drie Midden-Brabantse gemeenten verwachten veel van de samenwerking tussen de regionale container operators (BTT, ROC en OCT). Deze samenwerking biedt kansen voor de ontwikkeling van een goede achterlandstrategie richting de zeehavens. Ook het gezamenlijk optrekken richting Rijkswaterstaat en de Provincie biedt mogelijkheden in het realiseren van projecten zoals de nieuwe insteekhaven in Waalwijk, de aanpak van de snelweg A58, het verbreden en verdiepen van het Wilhelminakanaal en de aanpak van het knooppunt Hooipolder met de snelwegen A27/A59.

Reageer op dit artikel