nieuws

TNO: ‘Schade ‘sneeuwfiles’ kostte bedrijven 4,2 miljoen euro’

Distributie 848

TNO: ‘Schade ‘sneeuwfiles’ kostte bedrijven 4,2 miljoen euro’

De schade voor het bedrijfsleven door de lange files van afgelopen maandag als gevolg van de vele sneeuwval bedraagt rond de 4,2 miljoen euro. Tot deze conclusie komt TNO dat stelt dat het gaat om schade door verloren uren van vracht- en personenverkeer, zonder mogelijke vervolgschade verder in de keten.

Volgens TNO komt ruim 40 procent van de schade voor rekening van het vrachtverkeer, het andere deel voor personenauto’s. Direct na het begin van de sneeuw liepen de vertragingen op en daardoor ook de kosten.

Minder mensen de weg op dan normaal

Het onderzoeksinstituut heeft de verkeersstromen op de snelwegen en een deel van de N-wegen van maandag vergeleken met twee maandagen eerder deze herfst en een andere sneeuwdag in 2013. In vergelijking met maandagen eerder deze herfst zijn er in de ochtend volgens TNO duidelijk minder mensen de weg op gegaan dan normaal. Blijkbaar hebben veel mensen gehoor gegeven aan de oproep om bijvoorbeeld thuis te werken of met de trein te reizen. De verliesuren liggen in de ochtendspits dan ook lager dan op normale werkdagen.

Veel verlies tussen de ochtend- en avondspits in

Tijdens een eerdere sneeuwdag op 15 jan 2013 die TNO als referentie heeft genomen, werd het verlies vooral gemeten in de ochtend. Afgelopen maandag was er veel verlies tussen de ochtend- en avondspits in.

275.000 verliesuren om 9 uur ’s avonds

Direct na het begin van de sneeuw in de Randstad rond twaalf uur liepen de vertragingen en daardoor de kosten snel op. Om half zeven ‘s avonds waren er volgens TNO al 250.000 verliesuren en om negen uur ‘s avonds 275.000, waar dat op eerdere gewone maandagen deze herfst zo rond de 180.000 lag voor de hele dag.

1,5 miljoen euro meer schade dan normaal

Uit de berekeningen van TNO komt naar voren dat de economische schade door vertraging om half zeven ongeveer 1 miljoen euro bedroeg, meer schade dan normaal op een hele dag. Dit liep rond negen uur op tot uiteindelijk 1,5 miljoen euro meer schade dan op een gewone decembermaandag.

Reageer op dit artikel