nieuws

Nederlands vrachtauto’s verliezen weer terrein op buitenlandse

Distributie 2299

Vrachtwagenchauffeurs uit Midden- en Oost-Europese landen winnen terrein op de Nederlandse collega’s. Zij vervoerden in 2016 weer meer dan een jaar eerder. Polen is koploper.

Nederlands vrachtauto’s verliezen weer terrein op buitenlandse

191 miljoen ton goederen werd in 2016 ver de weg vervoerd vanuit en naar Nederland. Het aandeel van Nederlandse vrachtauto’s in dit grensoverschrijdend vervoer is vorig jaar opnieuw gedaald ten gunste van vrachtauto’s uit het buitenland. Vooral vrachtwagens  uit Midden- en Oost-Europese landen vervoerden weer meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Tonnage Nederlandse vrachtwagens

Nederlandse vrachtauto’s reden in 2016 met 101 miljoen ton goederen vanuit en naar Nederland, een daling van 1 procent vergeleken met 2015. In het binnenlands vervoer nam de hoeveelheid vervoerde goederen wel toe.

 

Vervoerd-gewicht-over-de-weg-van-en-naar-Nederland-naar-nationaliteit-voertuig-17-11-06

Cijfers buitenlandse vrachtwagens

Buitenlandse vrachtauto’s vervoerden opnieuw meer goederen van en naar ons land. Het vervoerd gewicht steeg met 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. Hiermee kwam het aandeel in de vervoerde tonnages van buitenlandse voertuigen uit op 47 procent. In 2007 lag dit aandeel nog 10 procentpunt lager.

 

Lees ook
Gelijk werk gelijk loon, maar niet voor vrachtwagenchauffeurs

 

 

Toename Midden– en Oost-Europa

Er is vooral meer vracht vervoerd met vrachtauto’s uit Midden- en Oost-Europa. In vergelijking met een jaar eerder nam het aantal vervoerde tonnages door MOE-landen van en naar ons land met 19,5 procent toe. Het vrachtvervoer door vrachtauto’s uit overige Europese landen groeide met 3,9 procent. Het waren vooral Duitse vrachtauto’s die meer vervoerden.

 

Lees ook
 Nederlandse vrachtwagens rijden minder kilometers

 

In 2007 werd nog 19,4 procent van alle door buitenlandse voertuigen van en naar ons land vervoerde goederen door een vrachtauto uit een MOE-land vervoerd. Tien jaar later is dit aandeel bijna 45 procent.

 

 

Vervoerd-gewicht-van-en-naar-Nederland-door-MOE-landen-17-11-06

 

Polen koploper

Vrachtauto’s uit Polen vervoerden in 2016, met een aandeel van 55 procent, van alle MOE-landen veruit de meeste goederen van en naar Nederland. Na Polen volgden Roemenië (7,7 procent van alle vrachtvervoer door MOE-landen) en Bulgarije (7,1 procent).

 

Reageer op dit artikel