nieuws

Rendement logistieke bedrijven stijgt minimaal

Distributie 2058

Rendement logistieke bedrijven stijgt minimaal

De rentabiliteit bij transport- en logistiekbedrijven in het wegvervoer is in 2016 licht verbeterd ten opzichte van 2015. Ook de solvabiliteit is toegenomen.

De rentabiliteit is in 2016 licht verbeterd ten opzichte van 2015. De gemiddelde rentabiliteit (exclusief eigen rijders) in het binnenlands vervoer in 2016 komt uit op +0,4%. In 2015 was dit +0,1%. In het grensoverschrijdend vervoer namen de rendementen eveneens met gemiddeld 0,3 procentpunt toe.

 

Zie ook
Loonkosten chauffeurs stijgen per 1 juli met 2,7 procent

 

Gemiddeld behaalden deze bedrijven een rendement van -2,5% (2015 -2,8%). Gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie, koel/vries en tank/bulk noteerden vorig jaar een positief resultaat.
Dit blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

 

panteia wegvervoer

 

Rentabiliteitsverbetering

De verbetering van de rentabiliteit is met name waargenomen bij de kleine bedrijven (2 tot 10 voertuigen) en bij de bedrijven met 50 en meer voertuigen. De bedrijven met 10 tot 50 voertuigen zagen een lichte verslechtering van het resultaat.

 

Transportsector zag omzet dalen in 2016

 

Stijging opbrengst

De opbrengsten in het binnenlands vervoer zijn in 2016 met gemiddeld 3,1% gestegen ten opzichte van 2015. In het grensoverschrijdend vervoer namen de opbrengsten met gemiddeld 2,4% toe. De totale kosten stegen bij de binnenlandse vervoerbedrijven met 2,7% en bij de grensoverschrijdende vervoerders zijn de kosten met 2,1%. De brandstofkosten per gereden kilometer zijn in 2016 fors gedaald ten opzichte van 2015. Een toename was onder meer te zien bij de loonkosten.

Toename investeringen

In 2016 is, ten opzichte van 2015, sprake van een toename van investeringen met betrekking tot het materieel en het personeel. Het wagenpark is bij de overwegend binnenlandse vervoerbedrijven toegenomen met 3,2% en bij de bedrijven die internationaal opereren met 3,4%. Het personeelsbestand kende eveneens een toename voor beide deelsectoren (binnenlands: +1,8%; grensoverschrijdend +1,5%).

Voor 2017 wordt voor het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd van +0,5% en voor het grensoverschrijdend vervoer -2,6%.

Versterking eigen vermogenspositie

De gemiddelde solvabiliteit bij de onderzochte binnenlandse vervoerbedrijven gaf een verbetering te zien (2016: 27,6%; 2015: 26,5%). Bij de bedrijven die overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer, was de gemiddelde solvabiliteit in 2016 16,9% (2015: 16,2%).

Reageer op dit artikel