nieuws

‘Stadslogistiek moet op de schop’

Distributie 2512

‘Stadslogistiek moet op de schop’

Nieuwe logistieke modellen zijn nodig om tegemoet te komen aan de toenemende eisen van stedelijke distributie en stadslogistiek.

De oprukkende e-commerce en de bijbehorende last mile problematiek vragen om een ommezwaai. Er is behoefte aan nieuwe modellen van stedelijke distributie en logistieke faciliteiten.

Stedelijke distributie zal compleet veranderen

Dat stelt JLL, adviesbureau op het gebied van vastgoed in het onderzoeksrapport “More than the last mile”. In dit rapport wordt bekeken hoe slimmere logistiek kan helpen bij het vormgeven van de steden van de toekomst. Bas Geijtenbeek, head of Agency Industrial & Logistics Nederland: “Wij denken dat de uitdagingen op milieu- en efficiencygebied de logistieke operaties in grote Europese steden compleet zullen veranderen.”

stedelijke-distributie

Ketensamenwerking in logistiek vastgoed

JLL adviseert ook om stedelijke logistieke gebouwen als een keten te zien in plaats van als een apart marktsegment wat nu vaak gebeurt volgens Sven Bertens, head of Research Advisory Nederland. “Die segmentatie is misschien logisch vanuit het oogpunt van de vastgoedmarkt, maar deze verschillende soorten vastgoed zijn vaak onderdeel van dezelfde voorraadketens. In dat geval moeten we in bredere zin naar de voorraadketen kijken om meer inzicht te krijgen in manieren om de stedelijke logistiek te kunnen transformeren.”

De belangrijkste onderzoekbevindingen:

  • De vraag naar verschillende soorten logistieke faciliteiten zal naar verwachting stijgen. Hiertoe behoren overslagfaciliteiten (waar goederen naar milieuvriendelijke voertuigen worden overgebracht), gemeenschappelijke consolidatiecentra, lokale faciliteiten voor ‘last mile’-vervoer, hoogbouw en ondergrondse faciliteiten;
  • Er is behoefte aan nieuwe modellen van stedelijke logistiek die duurzaam zijn en de efficiëntie maximaliseren, waarbij de negatieve effecten op maatschappij en milieu, zoals lawaai en luchtvervuiling, worden geminimaliseerd;

Lees ook
Slimmere, schonere en duurzamere stedelijke distributie moet stad redden
Circulaire economie verandert functie logistiek vastgoed

 

  • Technologieën kunnen helpen bij het realiseren van zowel efficiëntie- als milieudoelen, maar er zijn geen directe grote voordelen;
  • Oude technologie mag niet worden genegeerd. Er kunnen deeloplossingen worden gevonden door ‘toekomstgericht terug te kijken’. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van rails of fietsen;
  • Met meer nachtelijke bezorgingen in steden kan men efficiënter gebruikmaken van het transportnetwerk op momenten dat er voldoende capaciteit is. Dit zou ook de impact op drukke verkeersmomenten verlagen;
  • Logistieke overwegingen moeten aan de basis staan van stadsplanning en gebouwontwerp;
  • Magazijnen en geschikte grond voor logistieke activiteiten blijven essentieel voor een efficiënte stedelijke logistiek. Maar als deze activiteiten te ver verwijderd zijn van de steden waarvoor ze zijn bedoeld, zal dit de afstand van magazijn tot klant vergroten en zo mogelijk tot een hogere uitstoot leiden;
  • Wisselende belangen van de verschillende stakeholders op het gebied van stedelijke logistiek moeten worden aangepakt om nieuwe manieren van werken te vinden waarmee iedereen tevreden is;
  • Logistiek in steden biedt grote kansen voor vastgoedontwikkelaars en investeerders vanwege de sterke dynamiek van vraag en aanbod.

Zie ook
Amsterdam neemt stedelijke distributie op de schop
Schaalvergroting en hoogbouw zetten door in Logistiek vastgoed

 

Reageer op dit artikel