nieuws

‘Miljoenenverlies Betuweroute jarenlang verzwegen’

Distributie 1980

‘Miljoenenverlies Betuweroute jarenlang verzwegen’

De verliezen op de Betuweroute blijken veel hoger te zijn dan dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu jarenlang heeft voorgespiegeld. De aanleg van het spoor kostte 4,5 miljard, maar daar bovenop komt nog een bedrag van 322 miljoen, blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer, dat in handen is van RTL Nieuws. Minister Schultz zegt in een reactie beterschap te beloven.

De bedoeling van meet af aan was dat er 160 treinen per dag zouden er rijden over de Betuweroute. Maar dat aantal wordt bij lange na niet gehaald volgens RTL Nieuws. Per etmaal rijden er maar 100 treinen over het spoor. En dus leidt de Betuweroute al jaren fors verlies. De Betuweroute heeft de Nederlandse staat in totaal al 322 miljoen euro aan belastinggeld gekost. Dat bedrag komt dus bovenop de aanlegkosten.

Kosten verzwegen

In het rapport is vastgesteld dat de hogere kosten zijn verzwegen: het ministerie van Infrastructuur en Milieu wist al jaren dat het goederenspoor veel duurder uitpakte, maar meldde dat niet aan de Tweede Kamer.

Minister sinds 2008 op de hoogte

In de periode 2006 tot 2013 meldde het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de Nederlandse overheid 76 miljoen bijdraagt aan de verliesgevende Betuweroute. In werkelijkheid gaf de staat meer dan het dubbele uit: 170 miljoen euro. Maar het exacte bedrag is niet aan de Tweede Kamer gemeld, blijkt uit het rapport. De jaren daarna (2013-2015) betaalde de staat nog eens 152 miljoen aan de Betuweroute. Ook dat bedrag is niet in openbare stukken terug te vinden. Volgens het onderzoek van de Rekenkamer weet de minister al sinds 2008 dat de Nederlandse staat veel meer moet betalen aan de exploitatie van de Betuweroute.

Bedrijfsleven wilde niet investeren

Toen de Betuweroute werd aangelegd was het eigenlijk de bedoeling dat het bedrijfsleven aan de spoorverbinding met Duitsland zou meebetalen. Dat wilden de bedrijven niet omdat ze bang waren dat ze de forse investeringen nooit zouden terugverdienen. Dat blijkt helemaal te kloppen. De spoorlijn is, zo meldt RTL Nieuws, simpelweg niet rendabel te krijgen. De prijs die vervoerders voor het gebruik van het goederenspoor moeten betalen, is niet kostendekkend. Als er wel een kostendekkende vergoeding zou worden gevraagd, dan is het vervoeren van goederen over de Betuweroute duurder dan transport over de weg.

Boze reacties vanuit Kamer

Vanuit de Kamer is boos gereageerd op het nieuws dat RTL naar buiten bracht dinsdag. “De Betuweroute zou 76 miljoen euro kosten. Naast dat bedrag is er nog eens 250 miljoen euro extra uitgegeven. Jongens! Dat zijn onze belastingcenten! Het moet niet gekker worden!”, zegt CDA-Kamerlid Van Helvert verontwaardigd. Volgens SP-Kamerlid Smaling “Kun je als Kamerlid zo je werk niet doen.”

UPDATE: Vandaag schrijft minister Schultz in een reactie in een brief aan de Rekenkamer , die ook in handen is van RTL Nieuws, dat verantwoordelijk staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer vanaf nu periodiek op de hoogte houdt van de financiële tegenvallers op de Betuweroute. Volgens minister Schultz zijn de extra honderden miljoenen euro’s die de Betuweroute kost wel degelijk aan de Tweede Kamer gemeld. “De tegenvallers zijn altijd in de begrotingsstukken verantwoord”, schrijft ze aan de Rekenkamer. Verder constateert de minister dat het moeilijk wordt om het goederenspoor kostendekkend te maken. Pas als het vervoer op de weg duurder wordt – bijvoorbeeld door een kilometerheffing in te voeren voor vrachtwagens – wordt de Betuweroute een aantrekkelijker alternatief voor verladers en logistiek dienstverleners. Pas dan kan er een kostendekkend tarief gevraag worden voor het gebruik van dit goederenspoor. Dat betekent dat de Betuweroute nog jarenlang verlies zal maken.

 

Reageer op dit artikel