nieuws

Onduidelijkheid troef bij cijfers transportcriminaliteit

Distributie

Onduidelijkheid troef bij cijfers transportcriminaliteit

Nederland zou in Europa ‘het walhalla zijn voor transportcriminelen’ getuige het aantal van 458 incidenten in 2015. Een serieus aantal maar waar bij interpretatie van de cijfers veel onduidelijkheid over bestaat en nuance ontbreekt.

De Telegraaf kopte vanochtend dat vrachtwagenchauffeurs in Nederland de grootste kans lopen op beroving of ladingdiefstal. Ons land neemt volgens de krant met 458 incidenten vorig jaar Europees gezien een koppositie in en laat gerenommeerde transportlanden als Engeland, België, Duitsland en Frankrijk ver achter zich. De Telegraaf trekt deze stevige conclusie op basis van het nog niet gepubliceerde jaarrapport van de Transport Asset Protection Association (TAPA).

Walhalla misdadigers

Jaap Stalenburg, woordvoerder van TVM Verzekeringen, zegt in de krant dat deze nieuwste cijfers over transportcriminaliteit schokkend zijn, want het betekent exact tweehonderd misdrijven méér gemeld dan in 2014 en dat stemt tot grote zorgen. “Zeker omdat het over geregistreerde voorvallen gaat. Iedereen weet dat lang niet alles wordt gerapporteerd en het veel ernstiger is dan nu naar buiten komt. Het blijkt dat we nog altijd een walhalla zijn voor misdadigers die het op dure vracht hebben gemunt. Zorgelijker is dat het met steeds meer geweld gebeurt”, aldus Stalenburg.

TAPA: ‘Beweringen niet waar’

TAPA-voorzitter Thorsten Neumann reageert op TTM.nl dat de bewering van De Telegraaf, dat vrachtwagenchauffeurs in Nederland grote kans lopen op een overval en dat ons land dus een walhalla zou zijn voor transportcriminelen, niet met de TAPA-cijfers is te staven, en met andere woorden gewoon niet waar is. In 2015 werden er volgens TAPA slechts 2 meldingen vanuit Nederland gedaan van een incident waarbij geweld of dreiging tegen een persoon werd gebruikt.  In 235 van de 458 gemelde incidenten ging het om diefstal van goederen uit de truck of trailer. In Noord-Brabant werden, zo meldt Neumann tegen TTM.nl, wederom de meeste incidenten gemeld: 178.

Uiteenlopende meetmethodieken

Uit het artikel van vanochtend in De Telegraaf blijkt maar weer eens dat er veel onduidelijkheid ontstaat zodra het gaat om cijfers rondom het thema transportcriminaliteit. Hieraan ten grondslag ligt in veel gevallen de uiteenlopende meetmethodieken en het verhaal achter de wirwar aan cijfers, die nu eenmaal op verschillende manieren zijn interpreteren. Zo meldde Freight Watch International vorig jaar oktober dat het aantal ladingdiefstallen in Europa is bijna verdubbeld in het derde kwartaal van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het security intelligence bedrijf FWI meldt over het derde kwartaal een stijging van 89 procenten aan incidenten in vergelijking met het derde kwartaal van 2014. Een tendens die haaks stond op eerdere berichtgeving door de Nederlandse politie. Die meldde juist een daling van zestig procent van het aantal ladingdiefstallen in de eerste zes maanden van 2015 in vergelijking met dezelfde periode in 2014.

Cijfers staan haaks op elkaar

Ook vandaag vindt dus weer een herhaling plaats want het grote aantal incidenten dat TAPA registreerde, zou volgens De Telegraaf ook haaks staan op de cijfers die de politie afgelopen januari publiceerde en waaruit werd geconcludeerd dat in Nederland juist het afgelopen jaar een forse daling heeft plaatsgevonden van het aantal ladingdiefstallen. Uit die rapportage blijkt dat het in 2015 462 keer raak was, terwijl in 2014 de teller op 581 stond. Opmerkelijk is dat het aantal van 462 zelfs iets meer is dan die van de meest recente cijfers van TAPA. Opmerkelijk is ook dat het Verbond van Verzekeraars daarentegen begin dit jaar ook meldt dat er in Nederland een forse daling plaatsvindt van ladingdiefstallen, maar daarbij andere cijfers prijsgeeft. Zo zou er volgens de verzekeraars in 2015 303 keer aangifte zijn gedaan bij de politie van ladingdiefstal of poging daartoe. In 2014 bedroeg dat aantal nog 381 keer.

Criminelen werken planmatiger

Uit voorgaande blijkt dat het kennelijk ondoenlijk is om de exacte cijfers van transportcriminaliteit in Nederland en ook daarbuiten boven tafel te krijgen. Feit blijft dat criminelen naast het ‘gebruikelijke’ stelen van aanhangwagens en zeilsnijden of openbreken van de achterdeur, steeds planmatiger te werk gaan, door bijvoorbeeld te infiltreren logistieke ketens. Bovendien, zo meldden de Transport Risk Managers van ACE vorig jaar oktober, worden transportcriminelen ook steeds brutaler en innovatiever bij het kiezen van hun doelen.

Gebruik beveiligde parkeerplaatsen

EVO, TLN en transportverzekeraar TVM rest dan ook niets -als er weer eens cijfers worden gepubliceerd over transportcriminaliteit- te hameren op het belang van het doen van aangifte en te benadrukken dat vrachtwagenchauffeurs vaker gebruik moeten maken van beveiligde parkeerplaatsen. Uit de cijfers van de politie blijkt namelijk dat nog altijd de meeste ladingdiefstallen plaatsvinden langs de A67, de A2 en A16.

Reageer op dit artikel