nieuws

Europese steun voor digitale vrachtbrief

Distributie

Europese steun voor digitale vrachtbrief

TLN, het Deense ITD en koepelorganisatie IRU willen zich samen hard maken voor het gebruik van de digitale CMR-vrachtbrief in het internationaal goederenvervoer. De organisaties hebben eind vorige week in Padborg afgesproken de activiteiten op het gebied van lobby, communicatie en ontwikkeling van platforms voor de digitale vrachtvrachtbrief nauw op elkaar af te stemmen.

Volgens TLN, ITD en IRU is deze afstemming noodzakelijk omdat grootschalig gebruik van de digitale CMR-vrachtbrief op dit moment onmogelijk is. Daarvoor moeten andere landen eerst een protocol van de Verenigde Naties ratificeren.

Voortrekkersrol pakken

Tijdens een werkbezoek van de IRU aan TLN begin deze week is dit nogmaals aan de orde geweest. De organisaties pakken samen een voortrekkersrol om zowel via Europese werkgroepen als gerichte acties het gebruik van de digitale vrachtbrief in landen als Duitsland en Frankrijk mogelijk te gaan maken.

Miljoenen aan lastenbesparingen

Toepassing van de digitale vrachtbrief in Nederland levert, zo meldt TLN dinsdag, bedrijven een behoorlijke efficiencywinst op. Beurtvaartadres ontwikkelt in opdracht van EVO en TLN op dit moment met diverse stakeholders onder de naam TransFollow een concept CMR die volledig digitaal kan worden aangemaakt, verwerkt en gearchiveerd en dat voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Dit concept faciliteert de sector bij het implementeren van de digitale vrachtbrief in de bedrijfsprocessen en ICT systemen en kan de Nederlandse logistieke sector zo’n 180 miljoen aan administratieve lasten besparen. De logistieke sector kan volgens TLN pas echt stappen zetten als de deze vrachtbrief in heel Europa gebruikt kan worden.

Pilotproject in België

Volgens TLN is de afgelopen met succes op verschillenden niveaus in België over dit onderwerp gesproken en worden de voorbereidingen getroffen voor een pilotproject. Grootschalig gebruik in andere landen is op dit moment nog niet mogelijk zolang lidstaten als Duitsland en Frankrijk het zogeheten e-Protocol onder het CMR-verdrag niet ratificeren. Als dat gebeurt dan mag de digitale vrachtbrief gebruikt worden.

Europese standaard realiseren

TLN, ITD en de IRU hebben aangekondigd dat zij actie gaan ondernemen richting de betrokken partijen in Frankrijk, Duitsland en andere relevante landen. Ook willen de organisaties via Europese fora het ontwikkelde protocol en platform tot de Europese standaard maken.

Reageer op dit artikel